Mørk start på året for overnattingsbedriftene i nord

De nordnorske overnattingsbedriftene hadde en nedgang på 173.546 overnattinger i februar, sammenlignet med samme måned i fjor.
Næringsliv

Årets februartall er 114.607 overnattinger. Dette innebærer en nedgang på 60 prosent, mens Norge totalt hadde en nedgang på 58 prosent. Tallene kommer fram i ei pressemelding fra seniorrådgiver for reiseliv, Gunnar Nilssen i NHO Arktis i ei pressemelding.