Ber om settestatsforvalter i omstridt oppdrettssak

Statsforvalteren i Nordland ber Kommunal- og moderniseringsdepartementet om at det oppnevnes settestatsforvalter i klagesaken om oppdrettsanlegg i Godfjord.

Sortland kommune fikk klager og protester fra flere hold etter at de ga gitt dispensasjon til flytting og etablering av oppdrettsanlegg på vestsiden av Godfjorden. Nå blir det opp til en settestatsforvalter å avgjøre.  Foto: arkivfoto

Næringsliv

Det fremkommer av et brev sendt til departementet 12. april.