Her satser Stig på å få dyrkbar mark

Bonde Stig Johnsen sine jorder er tidligere myr- og steinområder, som har blitt fylt ut og omgjort til dyrkbar mark. – Det er for lite mark i Hadsel som det er nå, og min filosofi er at alt foret jeg trenger skal jeg produsere sjøl, sier Johnsen.

Bygd ut mye: - Her var det skau og fjell før, sier Johnsen om jordene han har tilgang på nå. I all hovedsak gjennom nydyrking.  Foto: Per Eivind Knudsen

Næringsliv

Derfor søker han Hadsel kommune om godkjenning av plan for nydyrking av mark, så han både kan få mer egen jord og bedre utbytte av gjødslingsanlegget han har investert i.