Th. Benjaminsen:

Vil legge til rette for nytt næringsområde i Risøyhamn

Th. Benjaminsen i Risøyhamn ser fremover og legger til rette for næringsområde nord for det nye kaianlegget. – Vi ønsker å bygge opp Risøyhamn som et knutepunkt, sier Hans Benjaminsen.

Hans Benjaminsen har store visjoner for utvikling av Risøyhamn, men er beskjeden på egne vegne og liker ikke å bruke store ord.   Foto: Tord Viken

Næringsliv

Hjørnestensbedriften i Risøyhamn, Th. Benjaminsen, hviler ikke på fortidens suksesser. Jevnt og trutt har familiebedriften, med Hans Benjaminsen i spissen, bygget opp virksomheten bit for bit. Med alt fra dagligvare til utstrakt spedisjonsvirksomhet i forbindelse med havneanlegget.