Vurderer å leie ut parkeringsplasser på fylling

Harald Mical Jakobsen som står bak den nye fyllingen i Sortland sentrum, sier at det kan bli aktuelt å bruke den til parkeringsplasser eller oppstilling av campingbiler.
Næringsliv

Jakobsen har nylig opprettet selskapet Sjøtomta Sortland AS, og ifølge kunngjøringen fra Brønnøysundregisteret har selskapet til formål å drive med «oppføring, drift og utleie av fast eiendom, herunder utleie av parkeringsplasser, samt det som naturlig står i forbindelse med dette».