Millionrekord for Camilla

NorEngros Helseservice AS på Børøya hadde et rekordår i 2020. Omsetningen økte med 100 millioner, og når det settes to streker på bunnlinja viser regnskapet at resultatet økte fra 23,8 millioner til 64,2 millioner kroner.

Resultatet til NorEngros Helseservice AS på Børøya, der Camilla Skog Rodal er daglig leder, økte fra 23,8 millioner til 64,2 millioner kroner fra 2019 til 2020.   Foto: Arkivfoto/Per Eivind Knudsen

Næringsliv

Ifølge regnskapet hadde selskapet driftsinntekter på totalt 267,4 millioner kroner. Daglig leder Camilla Skog Rodal uttalte tidligere i år at pandemien hadde sin del av skylden for omsetningsøkningen, men at den ikke sto for hele økningen.

– I tillegg til det at vi har hatt leveranser i forbindelse med koronapandemien har vi hatt store leveranser utover det og jobbet veldig godt på andre områder. Vi har blant annet levert alt av utstyr til det nye helsehuset på Meløy, til landsdelens største omsorgssenter i Alta og helsehuset på Stokmarknes. Så generelt har vi solgt mye utstyr som ikke er koronarelatert, sa Skog Rodal i januar.

Tæret på de ansatte

Selv om omsetningen spratt i været, ble det også kamp om produktene fra produsentene. Dette medførte økte priser det første pandemiåret, mens det i 2020 var mer stabilt. De ansatte har imidlertid stått på ekstra som følge av den økte etterspørselen, og Skog Rodal ser frem til en stabilisering av arbeidshverdagen.

Ifølge regnskapet økte varekostnadene fra 90,7 millioner kroner i 2019 til 150,9 millioner kroner i 2020.