Behandler ikke Godfjord-klage før til høsten

På grunn av stor saksmengde, vil trolig ikke klagesaken om oppdrettsanlegg i Godfjord bli behandlet før i august.

Eidsfjord Sjøfarm AS søkte i februar i fjor om dispensasjon fra Sortland kommunes arealplan til å etablere to oppdrettslokaliteter i Godfjord i Sortland. I ettertid har en av lokalitetene blitt flyttet lengre ut i fjorden, mens den andre lokaliteten skal ligge ved Gapøya, som vises på bildet.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Næringsliv

Det fremkommer av et brev Statsforvalteren i Trøndelag sendte til Sortland kommune forrige uke.