Fiskeridirektoratet om Havfarmen:

Dødeligheten stabil og høy i alle merdene

I noen av merdene til Nordlaks Havfarmen har det vært en dødelighet på 25 prosent.

Havfarmen har vært i drift siden i fjor sommer, men Fiskeridirektoratet mener det er for tidlig å konkludere med om prosjektet har vært vellykket.   Foto: Øyvind Aukrust

Næringsliv


Det er NRK Nordland som melder dette, og som refererer til en rapport fra Fiskeridirektoratet.

Totalt har dødeligheten vært 19 prosent om en summerer alle merdene, men det er noen av merdene som har hatt en dødelighet på rundt 25 prosent ifølge rapporten. Fiskeridirektoratet slår fast at dette er høye tall, ikke minst basert på at det er ny teknologi som testes ut.

NRK melder at Veterinærinstituttet opplyser at nasjonal dødelighet lå på 14,8 prosent i 2020.

Havfarmen ble tatt i bruk i fjor sommer.


Gjennomførte første leveransen av laks til havfarme

 I løpet av uke 31 vil tre av seks enheter være tatt i bruk, og utsettet er i rute til å bli fullført i løpet av august måned.


Evaluering

Mari Sørensen Aksnes, seniorrådgiver ved Kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet, sier ifølge NRK at det har vært utfordringer ved Havfarmen, som har vært knyttet til tilvekst, dødelighet og sykdom, og at Nordlaks selv har konkludert med at tilvekst og dødelighet har vært under forventningene.

Sørensen Aksnes trekker frem at det er fem målekriterier knyttet til Nordlaks sin utviklingstillatelse. Målekriteriet med driftsplanlegging og driftsfase er det Fiskeridirektoratet har kommet frem til ikke er oppfylt. Sørensen Aksnes har besvart spørsmålene fra statskanalen via e-post.

– Det skal på bakgrunn av resultatet fra målingene knyttet til biologisk prestasjon, driftsmessig prestasjon, teknisk prestasjon og ytre miljø gjøres en evaluering av prosjektet. Fiskeridirektoratet har kommet frem til at Nordlaks har gjennomført alle målingene og dokumentasjonsprogrammet de skal gjennomføre. Direktoratet har imidlertid kommet frem til at resultatene ikke er egnet til å gjøre en evaluering av prosjektet, skriver Sørensen Aksnes i uttalelsen til NRK.

Hun redegjør videre for at at det har vært utfordringer knyttet til tilvekst og dødelighet, og at det ikke henger sammen med at Nordlaks har konkludert med at Havfarmen har konkludert godt på alle områder. Direktoratet mener det er for tidlig å konkludere om det har vært vellykket eller ikke.

Havfarmen ikke årsak

Lars Fredrik Martinussen er kommunikasjonssjef i Nordlaks. Han uttaler til NRK at selskapet har vært tydelige på at dødeligheten ved anlegget har vært for høy.

– Vi har også merder med lav dødelighet. Derfor mener vi at det ikke er Havfarmen i seg selv som er årsaken, uttaler Martinussen.

Han trekker frem at det er såkalte vintersår, som er en bakterie som gir fisken sår når temperaturen synker, som er hovedårsak til at så stor andel av laksen har dødd. Vintersår er ifølge Martinussen en stor utfordring for oppdrettsnæringen.

Har fungert

Martinussen sier til NRK Nordland at de ikke er fornøyde med de biologiske resultatene. Men Nordlaks mener Havfarmen har fungert etter forventningene i sitt første driftsår.

– Når vi måler miljøbelastningen under Havfarmen, så har den vært lav. Driftsmessig og teknisk har det også vært bra, uttaler Martinussen.


Nordlaks får ikke konvertere utviklingstillatelsene

I april søkte Nordlaks Oppdrett AS om å få konvertert de 13 utviklingstillatelsene de har knyttet til Havfarm 1 om til ordinære matfisktillatelser. Nå har Fiskeridirektoratet avslått søknaden.Klager på direktoratets avslag

Nordlaks Oppdrett fikk avslag på å få konvertert 13 utviklingstillatelser de har til Havfarm 1 om til ordinære matfisktillatelser. Nå klager de på vedtaket.Bli med inn i Nordlaks sine nye brønnbåt

Den nye brønnbåten til Nordlaks, "MS Bjørg Pauline" har ankommet Hadsel og er allerede operativ ved forskjellige lokasjoner, bekrefter informasjonsansvarlig Lars Fredrik Martinussen.Nordlaks´ nye brønnbåt «Bjørg Pauline» på tur hjem

Ett år på overtid er endelig Nordlaks sin nye brønnbåt «Bjørg Pauline» på tur hjem for å betjene Havfarmen.Nordlaks vurderer søksmål mot staten

Etter at Kystverket har endret kravene til merking av havfarmen utenfor Hadseløya, vil Nordlaks vurdere å kreve erstatning fra staten.Nordlaks slipper ekstra miljømålinger

Nordlaks Oppdrett AS har fått medhold hos Statsforvalteren om at selskapet ikke trenger å gjennomføre ekstra strømmålinger ved havfarmen vest for Melbu.