Calanus: Kommunen kan ikke kreve å få dekket kostnader

Calanus mener at Sortland kommune ikke kan kreve å få dekket kostnadene de har hatt i forbindelse med tilsyn ved fabrikken på Holmen.

Calanus-fabrikken på Holmen i Sortland kommune.   Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Næringsliv

– Etter Calanus sitt syn kan ikke kommunen kreve sine tilsynskostnader dekket av Calanus, skriver selskapets advokat Marius Egeberg i Wikborg Rein Advokatfirma AS i et brev til kommunen, sendt 21. juni.