Tungt fjorår for fiskemottak, litt bedre for saltfiskprodusent

2020 ble et tungt år for Andenes fiskemottak, mens saltfiskprodusenten Andøya fisheries drev omtrent i balanse. Begge selskapene er eid av det portugisiske selskapet Brites Vaz Irmos LDA.

Leif Kvivesen og Andenes fiskemottak AS fikk et vanskelig år i 2020 på grunn av koronapandemien.  Foto: Arkivfoto/Mette Helene Berger-Amundsen

Næringsliv

Andenes fiskemottak omsatte for 71,8 millioner kroner i fjor, drøye 23 millioner mindre enn i 2019. Styret i selskapet skriver at korona-pandemien førte til begrenset salg av fisk, og at også kjøp av fisk stoppet opp. Selskapet permitterte også de fleste ansatte fra 1. april og ut oktober i fjor.