Utreder oppskyting av små nanosatelitter

Det er ikke størrelsen det kommer an på: ARS går nå videre med planer om nanosatelitter.
Næringsliv

Andøya Rakettskytefelt (ARS), NAMMO Raufoss og FFI på Kjeller er i disse dager i full gang  med en utredning om hvorvidt det er teknisk gjennomførbart, sikkerhetsmessig trygt og  økonomisk forvarlig  å skyte ut små satellitter (pico- og nanosatellitter som er 0,1 – 10 kg) fra Oksebåsen på Andøya fra rundt 2020.

Det forteller ARS i en pressemelding denne uka.

- Det finnes i dag ingen operatører som kan levere en dedikert utskytningstjeneste for slike satellitter, hvor målet er utskytning på en bestemt dag til en bestemt bane – en såkalt lav, polar jordbane (Polar LEO).Andøya Rakettskytefelt, med sin plassering på nordspissen av Andøya ligger i utgangspunktet perfekt til for utskytning av satellitter til Polar LEO. Slike baser ved ekvator må bruke mye mer energi for å motvirke jordrotasjonen (mye høyere ved ekvator enn på våre breddegrader) før satellitten kan settes inn i polar bane. Dette fordyrer oppskytningene, skriver ARS.

Raketten man ønsker å bruke, North Star Launch Vehicle (NSLV), er foreslått siste fase i utviklingen av nye rakettmotorer (North Star) for vitenskapelige raketter som foregår ved NAMMO på Raufoss i samarbeid med ARS.  North Star motorene vil være av den miljøvennlige sorten, en såkalt hybrid rakett hvor for eksempel kruttladningene er byttet ut med en ufarlig gass (for eksempel lattergass) og en faststoffdel (for eksempel gummi). Dette letter også transporten av motorene da begge hovedbestandelene hver for seg er helt ufarlige.

Hybridmotorene er i tillegg mer kontrollerbare enn kruttmotorer da de kan stoppes og startes gjentatte ganger etter oppskytningen.

I dag må nanosatellitter haike med vesentlig større satellitter. Dette fordi det ikke finnes utskytningstjenester dedikert slike små prosjekter i dag. Den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA) har uttalt at de ønsker et slikt anlegg i Europa i årene som kommer. Da er Andøya Rakettskytefelt et helt naturlig alternativ. Man har en perfekt plassering ut mot havet og anlegget har 50 års erfaring med oppskytning av vitenskapelige raketter i alle størrelser. Ingen ting er tidligere satt i bane fra anlegget på Andøya.

Gjennom datterselskapet NAROM er ARS involvert satellittvirksomhet gjennom det norske studentsatellittprogrammet ANSAT. Det bygges nå tre små satellitter under denne paraplyen. HiNCUBE er bygget ved høgskolen i Narvik (klar for utskytning i år), CubeSTAR bygges ved universitetet i Oslo og NUTS bygges ved NTNU i Trondheim. De tre satellittene skal haike med bæreraketter som har ledig kapasitet ved siden av betydelig større satellitter.  

En slik dedikert utskytningstjeneste for pico- og nanosatellitter fra Andøya vil kunne bidra til å løse to store problemer sett i forhold til dagens løsning:

1.  Man vil kunne tilby utskytning på et bestemt tidspunkt til en bestemt bane, uavhengig av kravene til en en mye større satellitt som også vil kunne bli forsinket med ett år eller mer.

2.  Man vil kunne sette slike små satellitter inn i mye lavere baner enn dagens løsninger kan tilby. I dag vil de fleste slike nanosatellitter havne i baner fra 600 km og oppover. Dette betyr at de blir der oppe i mange år, lenge etter at de har stoppet å fungere  og bidrar dermed negativt til opphopningen av romsøppel. Med North Star-konseptet vil maks banehøyde være rundt 350 km og medføre at de etter noen uker/måneder kommer ned i tykkere atmosfære og brenner opp. Dette vil på sikt kunne lette operasjonen av den Internasjonale Romstasjonen (ISS) som allerede har store utfordringer med romsøppelet. ISS må jevnlig mflyttes opp og ned i banen sin for å unngå kollisjoner med romsøppel.

Lignende studier har vært gjennomført fra slutten av 80-tallet og utover 90-tallet som «Norsk satellitt fra norsk jord», Polar Satellite Service» og «Little LEO» med flere.  Alle studiene konkluderte med at rakettmotorene som var tilgjengelig da var for dyre i forhold til kostnaden på satellittene de skulle skyte opp. De fleste av disse omhandlet større satellitter enn det man sikter mot i denne forstudien.

Den pågående utredningen ledes av markedssjeft Kolbjørn Blix Dahle ved ARS, og skal være fullført i løpet av sommeren 2013. Blir den endelige konklusjonen positiv er planen å foreta første utskytning av pico- og nanosatellitter fra Europa, nemlig fra Andøya Rakettskytefelt rundt 2020.