Digital vekst ga pluss

Fortsatt god vekst i digitale annonseinntekter, økte abonnementsinntekter samt kostnadsreduksjoner gir resultatfremgang i tredje kvartal for Polaris Media.

Mediekonsernet Polaris Media øker sine digitale inntekter med 15,5 prosent og leverer et driftsresultat på nesten 47 millioner kroner i tredje kvartal i år. Konsernet har eierinteresser i blant andre VOL, Sortlandsavisa, Andøyposten og Vesteraalens Avis. Illustrasjonsfoto 

Nyheter

Mediekonsernet Polaris Media øker sine digitale inntekter med 15,5 prosent og leverer et driftsresultat på nesten 47 millioner kroner i tredje kvartal i år. Konsernet har eierinteresser i blant andre VOL, Sortlandsavisa, Andøyposten og Vesteraalens Avis.

Polaris Media har en digital annonsevekst på 13 % i tredje kvartal, mens annonseinntekter papir faller med 6 %.

– Flere mediehus har vekst i samlede annonseinntekter mot fjoråret. Dette gjelder spesielt for mediehus i Adresseavisen Gruppen og Polaris Media Nord-Norge som har gjort et godt tredje kvartal, sier konsernsjef Per Axel Koch i ei pressemelding.

– God utvikling

Det er god utvikling innen bransjene dagligvare, bil, kjøpesenter og handel, men svakt for stilling og eiendom. Utviklingen i august og september har vært klart bedre enn i andre kvartal, også innen bransjene stilling og eiendom.

Opplagsinntektene vokser tre prosent i tredje kvartal. Dette drives av at abonnementsinntektene vokser fire prosent Samlet nedgang i opplagsvolumet er på fem prosent herav 18 prosents nedgang i løssalget og fire prosents nedgang i abonnement.

–Vi ser mer positiv utvikling i opplagsvolumet for mediehusene som har innført Pluss-løsninger, sier Koch.

Sterk digital vekst

Mediehusene har fortsatt sterk vekst i brukere og sidevisninger på mobile plattformer. Dette bidrar til samlet vekst i digitale brukere og stabil utvikling i samlede sidevisninger.

Reduserte inntekter

Trykkerinntekter reduseres med 19 prosent i tredje kvartal. Det er en krevende markedssituasjon for Polaris Trykk med lavere avisvolum og lavere priser, mens siviltrykkinntektene vokser. Trykking av VG i Polaris Trykk Trondheim bortfalt i midten av juni 2015.

Kontantbeholdningen økte til 152 (114) mill. per tredje kvartal som drives av bedre resultater fra driften, styrket arbeidskapitalposisjon, og mindre utbetalinger til pensjon.

Nye avtaler

Polaris Media har inngått nye trykkavtaler med Amedias mediehus Nordlys og Finnmark Dagblad. Nordlys har inngått en langsiktig avtale om trykking ved Polaris Trykk Harstad. Samtidig er det gjort avtale med Finnmark Dagblad om trykking av avisen Finnmark Dagblad og Finnmarksposten hos Polaris Trykk Alta. Polaris Media har, gjennom selskapet Polaris Distribusjon Nord, inngått avtale med Fram Distribusjon om distribusjon av avisen iTromsø. – Det er videre inngått et samarbeid med Amedia om transport i Troms og Finnmark der våre titler har sammenfallende geografisk nedslagsfelt. Videre er det inngått avtale om felles distribusjon i Alta for avisene Altaposten og Finnmark Dagblad. Avtalene vil tre i kraft i løpet av de nærmeste månedene, sier Koch før han avslutter.

– Avtalene vil bidra til å sikre mediehusene løsninger som er langsiktige, har god kvalitet, samt gir betydelige kostnadsbesparelser innen trykk, transport og distribusjon i Troms og Finnmark.