Foreslår endringer i de videregående skolene

Fylkesrådet foreslår blant annet å legge ned et tilbud på Kleiva og opprette et tilbud på Andøy.
Nyheter

I desember skal fylkestinget ta stilling til endringer i tilbudsstrukturen ved de videregående skolene fra og med skoleåret 2016- 2017.

Fredag la fylkesrådsleder Tomas Norvoll og fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen frem innstillingen.

Nytt tilbud ved Andøy vgs

Andøy videregående skole har søkt om etablering av Vg3 studiespesialisering miljø- og energiteknikk.

I innstillingen foreslår fylkesrådet foreslår å opprette dette fra og med skoleåret 2016-2017, forutsatt at søknad om landsdekkende tilbud og at etablering av tilbudet holdes innenfor total økonomisk ramme.

– Utdanningsdirektoratet har godkjent søknaden om forsøk, og skolen jobber med å få på plass de siste detaljene rundt søking om etablering av tilbudet som landsdekkende tilbud, ifølge innstillingen.

Tilbudet er et 35-timers tilbud, med 5 ekstra timer sammenlignet med ordinær studiespesialisering. Dette betyr at kostnadene med tilbudet vil være 5 rammetimer mer enn en ordinær klasseressurs for studiespesialisering (ca 200.000 kroner).

Les også: Alarmerende frafall på videregående

 – Behov for ombygninger

I tillegg vil det påløpe kostnader i forbindelse med laborasjoner, som skal gjennomføres i samarbeid med NAROM, ALOMAR og Andøya Space Center.

Skolen signaliserer at forhandlinger med disse samarbeidspartene må inngås i løpet av høsten 2015, og kan dermed ikke skissere et konkret beløp på søknadstidspunktet.

– Det vil være behov for noen ombygninger av lokalitetene til landslinjen for romteknologi, for å få plass til det nye tilbudet, skriver fylkesrådet i innstillingen.

Såfremt at søknaden om landsdekkende tilbud går igjennom hos direktoratet og etableringen kan holdes innenfor økonomisk ramme, er fylkesrådet positiv til igangsetting av tilbudet.

Oppfylling av klassen vil forutsette elever rekruttert fra hele Norge. Dette betyr at elever fra andre fylker finansieres gjennom gjesteelevsordningen, og finansierer dermed sin del av driftskostnadene gjennom gjesteelevbetaling.

Nordland må dermed finansiere plasser til egne elever og garantere for kostnadsdekning for ledige plasser.

Les også: Her får elevene gratis frokost

Geografiske informasjonssystemer på Vg3-nivå

Andøy VGS har informert fylkesrådet om at de jobber med utredning for å få tilbud om geografiske informasjonssystemer (GIS) på Vg3-nivå.

Tilbudet er tenkt som et yrkesfaglig løp som skal føre fram til fagbrev. Skolen har jobbet med dette siden 2008, men ble stoppet fordi næringen ikke uttrykte behov for dette. Fylkesrådet vurderer tiltaket som ikke ferdig utredet og tar derfor ikke stilling til dette nå.

Skolen ønsker å komme tilbake til dette når de er kommet lengre i prosessen.

Vil legge ned tilbud på Kleiva

I og med at saken om skolegårdsbruket på Sortland videregående skole avdeling Kleiva er et tatt opp igjen, mener fylkesrådet det er naturlig å vurdere satsningen innenfor naturbrukstilbudene på Kleiva.

– Tilbudene har over flere år slitt med lave søkertall. Rekrutteringsgrunnlaget fra Vg1 naturbruk til de øvrige Vg2-tilbudene ved skolen er ikke optimal, ifølge innstillingen: Det er store utfordringer med å fylle de to landbruksfaglige Vg2-tilbudene skolen har, Vg2 heste- og hovslagerfaget og Vg2 landbruk og gartnernæring, skriver fylkesrådet.

Skolen er med i forsøket med 2+2 innenfor landbruk, en modell skolen ønsker å satse videre på. Dette betyr at elevene går ut i lære etter to år i skole.

Med bakgrunn i bedre tilpasning mellom utdanningstilbud innenfor yrkesfaglige tilbud og arbeidslivets behov, mener fylkesrådet at det bør satses videre på Vg2 landbruk- og gartnernæring.

– Faget har over år hatt svært varierende søkertall, noe som har resultert i uforutsigbar igangsetting ved enkelte skoleår. Samtidig rekrutterer tilbudet til en svært marginal næring med få læreplasser.

Fylkesrådet foreslår derfor at Vg2 heste- og hovslagerfag legges ned ved Kleiva fra og med skoleåret 2016-2017.

Tiltaket vil ikke få økonomiske konsekvenser, i og med at tilbudet ikke har vært igangsatt inneværende skoleår.

Les også: Kleiva-rektoren: – En gledens dag

Hadsel videregående skole

Skolen har søkt om å få opprettholde sitt 3-årige studieforberedende utdanningsprogram medier og kommunikasjon, samtidig som de ønsker å kunne tilby Vg1/Vg2 medieproduksjon.

Skolen blir berørt av omleggingen. Fra skoleåret 2016-2017 fases nytt yrkesfaglig utdanningsprogram innen design og håndverk – Vg1/Vg2 medieproduksjon som utdanningstilbud, skriver fylkesrådet i innstillingen.

Dette gjøres med oppretting av Vg1 høsten 2016 og Vg2 høsten 2017 ved skolen.

Les også: 115 mill til nybygg ved Stokmarknes vgs