Arena Innovasjon Torskefisk får to millioner kroner i støtte

Arena Innovasjon Torskefisk får to millioner kroner i støtte fra regjeringen.

Keven Vottestad og Anne Linn Nygård mottok i juni det synlige beviset på at de var inne i Arena-programmet. Nå har Arena Innovasjon Torskefisk fått støtte på to millioner kroner. 

Nyheter

Ti regionale næringsklynger får nærmere 17 millioner kroner til å utvikle kompetanseprogram for det lokale næringslivet. Arena Innovasjon Torskefisk i Lofoten og Vesterålen som er en del av Vesterålen Fiskeripark, får to millioner kroner av disse. Pengene kommer fra et kompetanseprosjekt satt i gang av regjeringa.

Tilgang på arbeidskraft

Målet med kompetanseutviklingsprosjektene er å sikre næringslivet i distriktene tilgang på kompetent arbeidskraft. 

- Medarbeidere med rett kompetanse er noe av det viktigste for bedriftene. Det er viktig for regional utvikling, og ikkje minst for omstillingsevnen til bedriftene, seier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i ei pressemelding.

Ti næringsmiljø får nå støtte til å gjennomføre regionale prosjekt som skal gi tilgang til viktig kompetanse for bedriftene. Satsingen legg vekt på samarbeid mellom næringsklynger og kompetanse/utdanningsmiljø. Prosjektmidlene skal bidra til at regionale utdanningstilbud bedre treffer behova for kompetent arbeidskraft i bedriftene. I dette inngår også etter- og vidareutdanning.

- Dette samarbeidet mellom utdanningsinstitusjonene og næringslivet er viktig for å sikre den rette kompetansen til bedriftene, sier statsråd Sanner.

Tettere samarbeid

Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø er ei ordning oppretta og finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Ordninga skal medvirke til tettere samarbeid mellom næring og utdanningsinstitusjoner. Målet er regional utvikling og flere kompetansearbeidsplasser i distriktene. Årlig blir det satt av omlag 20 millioner kroner til denne innsatsen. Ordninga er forvalta av Innovasjon Norge i samarbeid med fylkeskommunene, Forskingsrådet og Siva.

Grundig prosess

I år deltok i alt 28 næringsmiljø i konkurransen om midlene. De 10 næringsmiljøene som nå får støtte til sine kompetanseprogram, er valgte etter en grundig prosess. Alle søkerne har fått prosjektene sine vurdert av både fylkeskommunene, Siva, Forskingsrådet og Innovasjon Norge.


Her er de 10 næringsmiljøa som får tilbud om støtte fra kompetanseutviklingsprogrammet:

- Arena Innovasjon Torskefisk i regionen Lofoten og Vesterålen får 2 millioner kroner"Industriell utvikling gjennom kompetansebygging"

- IKT Telemark med utgangspunkt i Rjukan/Notodden miljøet får 1,5 millioner kroner "Industriell datasenterkompetanse"

- IT-forum Sogn og Fjordane får 1,5 millioner kroner "Næringsretta IT-utdanning i Sogn og Fjordane"

- Kongsbergregionen (Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Kongsberg, Tinn, Hjartdal og Notodden) får 2 millioner kroner for"Smart automasjon og produksjon for fremtidig norsk industri".

- Kunnskapsparken Helgeland (Mo industripark og Olje- og gassklynge Helgeland) får 2,9 millioner kroner for "Kompetanse for grønt skifte i industrien på Helgeland".

- Legasea (biomarin arena-klynge i primært i Ålesund og Kristiansund) får 2 millioner kroner for "Et marint drømmeløft - kompetansesprang innen prosessteknologi".

- Maritim forening Sogn og Fjordane/GCE Subsea får 1,5 millionar kroner for "Etablera tilbod om samansett kompetanse retta mot havrommet og havromsteknologi".

- Molde Kunnskapspark får 1,5 millionar kroner for "Etterutdanningsprogram i innovasjon med fokus på Industrielt Internett".

- TotAl gruppen får 1,4 million kroner for "Avansert -og automatisert utdanning for framtidsretting av norsk vareproduserende/mekanisk industri med utgangspunkt i Industri 4.0"

- VinterTroms AS får 500 000 kroner forProsjekt Arctic Tourism Competence - Utvikling og organisering av et tilrettelagt utdannings- og kompetanseutviklingprogram for reiselivet i Nord-Norge.