Samarbeider om konsekvensutredning

Nord - Norge samles om felles løft for konsekvensutredning (KU) av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Medlemmene i samarbeidsforumet samlet på et brett. 

Nyheter

Fire nordnorske organisasjoner, inkludert LoVe Petro, Olje- og gassklynge Helgeland, Petro Arctic og Senja Petro, går sammen og danner et felles samarbeidsforum som skal jobbe for konsekvensutredning av områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. I tillegg til de fire organisasjonene er LO, NHO, Norsk Olje og Gass og Statoil med som observatører i dette arbeidet

Les også: Fornyer krav om konsekvensutredning

Leder av samarbeidsforumet, Kjell Giæver, som er direktør i Petro Arctic, forteller at forumet blant annet skal fungere som en kunnskapsbank.

– Sammen med LO og NHO viser Samarbeidsforumet med dette initiativet at landsdelens næringsliv og arbeidstakere ønsker seg en kunnskapsbasert og åpen dialog om hvilke fordeler og ulemper en framtidig olje og gass aktivitet i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja kan gi, sier han i en pressemelding.

Les også: Steme for konskevensutredning

Representerer 600 bedrifter

Samarbeidsforumet, som til sammen representerer 600 bedrifter i hele landsdelen, ønsker at en konsekvensutredning skal starte så snart som mulig, og senest etter stortingsvalget i 2017.

– Over flere år har det vært et stort politisk flertall i Nord- Norge for en konsekvensutredning, og ingenting tyder på at dette vil se annerledes ut etter neste stortingsvalg. Samarbeidsforumet vil sammen med resten av landsdelen jobbe for at vi ved neste mulighet får en positiv beslutning om å gjennomføre en konsekvensutredning, sier Ørjan Robertsen i Love Petro som er nestleder av samarbeidsforumet, i pressemeldingen.

Les også: Å kalle en spade for et sukkertøy