Tillitsvalgt støtter legens kritikk

Tillitsvalgt Trude Thuv-Mathisen og de ansatte støtter lege Siri Hansson Kristiansen sin kritikk fullt ut.

ARBEIDSPRESS Tillitsvalgt sier at det er alt for høyt arbeidspress i hjemmetjenesten på Melbu.   Foto: Trond Sandnes

Nyheter

Den populære Melbu-legen Siri Hansson Kristiansen kritiserer kommuneledelsen i Hadsel. Nå har hun sluttet som lege på Melbu, og fått seg en ny jobb på Sortland. Tillitsvalgt i hjemmesykepleien på Melbu, Trude Thuv-Mathisen, sier at de ansatte støtter Hansson Kristiansen.

- Det er tøft gjort av henne å gjøre dette. Hun snakker ikke bare for legene, men også for oss. Hun ser hvilket arbeidspress vi har. Vi er ganske fortvilet vi også, og føler at vi ikke blir hørt.

Flere brukere, færre ansatte

- Vi støtter henne. Det er fantastisk at hun har gått ut med dette, og gått så langt at hun har sagt opp jobber på grunn av hvordan det er her. Samtidig er det forferdelig trasig at hun har slutten, for hun er fantastisk flink.

Thuv-Mathisen sier at ansatte har prøvd å si fra om det store arbeidspresset de opplever i dag.

- Folk blir eldre, de lever lengre og blir sendt ut fra sykehus og sykehjem tidligere. De er også sykere når de kommer tilbake til hjemmet sitt. Vi har flere brukere å ta oss av, men ikke flere folk. Det viser seg at Samhandlingsreformen ikke fungerer som ønsket, og vi er helt enige med Hansson Kristiansen.

Vil videre

Thuv-Mathisen sier at de ønsker å ta saken videre.

- Siri har startet dette, og vi har snakket om hva vi skal gjøre videre. Vi ønsker å snakke med politikeren, for det virker ikke som at det er klare over hvordan virkeligheten er.

Hjemmetjenesten vurdere også å snakke med de andre helseinstansene i Hadsel for å høre hvordan de opplever arbeidshverdagen.

-Noe må gjøres før det smeller. Når de legger ned sykehjemsplasser samtidig som folk blir sykere, så sier det seg selv at dette ikke er en god løsning.