NAV vil stille tøffere krav

Stønaden til unge kuttes betydelig hvis NAV sine forslag for å motvirke arbeidsledigheten blir godkjent.

  Foto: Gard L. Michalsen

Nyheter

NAV foreslår å kutte minstesatsen for unge arbeidsledige fra 15 000 kroner i måneden, slik som det er i dag, og til 10 000 kroner. Årsaken er at de som går på avklaringspenger og er under 25 år får et høyere beløp enn det ungdom i utdannelse får fra Lånekassen.

Det er ikke bare ungdom som vil bli stilt tøffere krav til. Nå vil du ikke få penger før du leverer en komplett registrert CV og jobbønske. Det vil også bli gitt pendlerstøtte til reiseutgifter, da det blir stilt tøffere krav til at man må være villig til å flytte på seg.

Vil rydde opp i NAV

Forslagene kommer etter at arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) ønsket å rydde opp i NAV. Hun ba om at alt av regelverk som hindret eller forsinket folk for å komme tilbake til jobb skulle identifiseres og presenteres for statsråden.

Forslagene, som trenger flertall på stortinget, får Arbeiderpartiet og LO til å rase. I et av forslagene skriver nemlig NAV:

- Arbeiderpartiet og LO har utvidet permitteringstiden fra 30 til 52 uker som ett av sine hovedtiltak for å motvirke ledigheten. Men Nav anbefaler derimot at dette ikke blir gjort. De tror det vil slå ut i økte økonomiske problemer og reduserte jobbmuligheter for permitterte som etter endt permitteringsperiode mister jobben.

Her er de andre lovendringene NAV foreslår for arbeidsdepartementet:

• Det har tidligere ikke vært mulig å kombinere dagpenger med utdanning. Utfordringen i dagens regelverk er å sikre at det er fleksibelt nok for å kunne omstille seg på arbeidsmarkedet, uten at det blir en generell studiefinansieringsordning.

Om en arbeidssøker har behov for et kortere kvalifiseringstiltak, bør man kunne vurdere om dette er en nødvendig og hensiktsmessig aktivitet sett opp mot kravet om å være reell arbeidssøker og å motta dagpenger. Det er da et krav om at den arbeidsledige må ha søkt jobber i en minimumsperiode i tre til seks måneder, og at utdanningen skal være en tilleggsutdanning og ikke grunnutdanning.

• Det bør være mulig å gjennomføre kurs som er rettet direkte mot fagprøven, som strekker seg over tre måneder. Det forutsettes at både praksis og det aktuelle kurset er vurdert av utdanningsmyndighetene som relevant for å kunne avlegge fagprøven. Det forutsettes videre at utdanningen er en del av den arbeidslediges aktivitetsplan.

• Fjerne regel om bolkvis utdanning

• Lærlingen bør tillates å fullføre teoridelen av lærlingeutdanningen uten hensyn til 6-månedersbegrensningen i dagpengeforskriften

• Arbeidsledige innvandrere bør kunne bruke mer enn ett år på å fullføre opplæringen i norsk og samfunnskunnskap

• Nav vil øke bruken av selvbetjeningstjenester på nett. Nav vil jobbe mer konsekvent for å henvise flertallet av brukerne som møter opp ved kontorene for å be om individuell informasjon til nett- eller telefontjenestene deres.