Kan koste milliarder for sjømatnæringa

Ifølge en fersk undersøkelse utført av Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond, kan innføring av nasjonal grensekontroll i Schengen-området, koste sjømatnæringen 2,6 milliarder kroner
Nyheter

Undersøkelsen har analysert mulige konsekvenser for sjæmatnæringen ved innføring nasjonal grensekontroll i Schengen-området og den viser at det kan bli merkbare konsekvenser, skriver Kyst og Fjord.

I undersøkelsen står det blant annet å lese at dagens situasjon i EU er utfordrende og at den kan true avtalerammeverket som sikrer dagens frie flyt av mennesker og varer, nemlig Schengen-samarbeid.

- EU-markedet betyr enormt for norsk sjømatnæring, og en stor del av eksporten er fersk fisk som krever raske og effektive grensepasseringer.  Eventuelle innstramminger i grensekontrollene kan derfor få store konsekvenser for næringen, skriver FHF.

Analysen er utført av Handelshøgskolen ved Nord Universitetet og konkluderer med at kostnadene i forbindelse med innstramminger kan ligge på et sted mellom 0,5 og 2,6 milliarder per år. Den store differansen i estimatet kommer blant annet av usikkerhet rundt økt tidsbruk ved grensepassering.