Har beslaglagt 423 førerkort i Nord-Norge

Utrykningspolitiet har ifølge statistikken for første halvår utstedt nesten 6000 forenklede forelegg i Nord-Norge.
Nyheter

UP distrikt Nord, som dekker Nordland, Troms og Finnmark, bisto i starten av året Finnmark politidistrikt i forbindelse med flyktningstrømmen over grensen ved Storskog. Dette bidro til at aktiviteten på veiene i nord ble redusert i perioden. Men antall utstedte forelegg er likevel omtrent det samme i år som i første halvår i fjor.

–Selv om de aller fleste er "besteborgere" i trafikken er det fortsatt for mange som kjører med for stor risiko – for fort, i ruspåvirket tilstand, uten bilbelte og med for stort fokus på mobilen, sier distriktsleder Geir Marthinsen.

Mange fartsforelegg

Han forteller at etaten har hatt god nytte av ny teknologi når de gjennomfører kontroller i trafikken.

– Vår mulighet til å avsløre rusførere er styrket det siste året som følge av at vi nå har tilgjengelig indikasjonsinstrument som kan påvise bruk av legemidler og illegale stoffer. Dette har ført til at vi totalt sett har avslørt langt flere rusførere i første halvår 2016 sammenlignet med tidligere år, sier Marthinsen.

Bruker ikke bilbelte

Rundt 90 prosent av de forenklede forelegg skyldes fartsovertredelser – øvrige skyldes stort sett atferd som blant annet inkluderer håndholdt mobil. De aller fleste gebyrer (840) skyldes manglende bruk av bilbelte, opplyser regionsjefen, som understreker at tallene kun er statistikk fra Utrykningspolitiet.

423 bilister ble fratatt førerkort etter UP-kontrollene i Nord-Norge i første halvår.

Les også: Politibilen ble frakjørt - i 190 km/t

Råd til bilistene

Geir Marthinsen avsluttter med tips til bilistene i sommertrafikken:

  • Pakk bilen fornuftig, og unngå løse gjenstander i kupéen
  • Sett av nok tid til kjøreturen og skaff deg tilstrekkelig hvile
  • Ikke kjør ruspåvirket
  • Overhold fartsgrensene
  • Hold tilstrekkelig avstand til forankjørende
  • Vær særlig aktsom ved forbikjøringer
  • Slipp forbi dersom du er grunnen til kødannelse
  • Ta hensyn til hverandre – det være seg om du kjører, sykler eller går