Kystverket har godtkjent søknad om Trollfjorden::

Grønt lys for Hollywood-film

Truenorth Norway AS og Paramount Pictures har fått tillatelse til filminnspilling i Trollfjorden.
Nyheter

Kystverket har nå godkjent Truenorth Norway AS sin søknad om tillatelse til å spille inn film i Trollfjorden i Hadsel kommune. I samarbeid med Paramount Pictures planlegges det å filme scener til filmen «Downsizing» i Trollfjorden, som Matt Damon skal spille i.

Les også: Hollywood i Hadsel

Kystverket gir tillatelse til innspilling av "Downsizing" med hjemmel i havne- og farvannsloven § 27 annet ledd, jf. § 27 første ledd. Tillatelsen er gitt fra 1. august til 5. august i år. Selve innspillingen vil, etter opplysninger fra søker, foregå ved at skipet MY Grace slepes inn i fjorden, samtidig som det ligger flere fartøy rundt og filmer. Fotografer vil også plasseres på land og i helikopter.

- Tiltakshaver oppgir at de har leid kraftselskapets anlegg i Trollfjorden og at kai og bygninger ikke er tilgjengelig for publikum i tiltaksperioden, skriver Kystverket i saksdokumentene.

Søknaden har vært sendt til uttalelse til berørte parter.