Hadsel Røde kors og Hålogaland Amatørteaterselskap med på prosjekt:

Får støtte til prosjekt for integrering i asylmottak

Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS), Kvinneuniversitetet i Steigen (KUN), Hadsel Røde Kors og Norges Røde Kors får tilskudd for å gjennomføre integreringstiltak for beboere i asylmottak i Nordland.
Nyheter

Dette kommer frem av en pressemelding fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

HATS får kr 450 000 (for tiltak i Nordland og Troms), KUN kr 300 000, Hadsel Røde Kors får kr 224 000, mens Norges Røde Kors får til sammen kr 2 700 000 for prosjekter fordelt på 8 fylker, der Nordland er ett av dem.

Frivilligheten viktig for integrering

Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som deler ut midlene til de fire frivillige organisasjonene. 

-  Frivilligheten kan spille en viktig rolle for å skape kontakt mellom lokalsamfunn og beboere i asylmottak. Med tiltakene vi støtter her vil ventetiden i asylmottak utnyttes godt og flyktningene forberedes til bosetting i kommunene, sier Morten Tjessem, seksjonsleder i IMDi.

Stortinget bevilget 29,5 mill. kroner tiltilskuddsordning for integreringsprosjekter i asylmottak i regi av frivillige organisasjoner.
IMDi mottok tilsammen 173 søknader med en søknadssum på 72,8 millioner kroner. 103 prosjekter har fått støtte. Prosjektene som har fått innvilget støtte har både geografisk spredning og spredning i type tiltak.