Til Bodø for å diskutere oljevernsenter med ministeren

I neste uke reiser vesterålinger til Bodø for å diskutere arbeidet med et fremtidig oljevernsenter i Lofoten og Vesterålen.

Øksnes-ordfører Karianne Bråthen og Hadsel-ordfører Siv Dagny Aasvik er blant vesterålingene som i neste uke reise til Bodø for å diskutere et fremtidig oljevernsenter.  

Nyheter

Siden januar 2016 har et sekretariat med base i Kabelvåg jobbet med å utrede et kommende oljevern- og miljøsenter i Lofoten og Vesterålen. Sekretariatet skal 1. januar 2017 være ferdig med sitt arbeid, og komme med anbafalinger til hvilke oppgaver som skal tillegges senteret. I juni presenterte de sin midtveisrapport. 

LES OGSÅ: - Vi skal først og fremst lete etter fakta
LES OGSÅ: - Rapporten gir et overordnet bilde

I forbindelse med denne er det innkalt til høringsmøte i Bodø 11. august med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Invitert er samlige kommuner i Lofoten og Vesterålen og en rekke andre aktører som sekretariatet har vært i møter med våren 2016. Blant disse er Andøya Space Center, Kystvakta, NorLense og Reno-Vest.

Både Øksnes-ordfører Karianne Bråthen og Hadsel-ordfører Siv Dagny Aasvik opplyser til VOL at de skal delta i møtet. Midtveisrapporten skal opp som drøftingssak i neste ukes formannskapsmøte i Øksnes, og politikerne skal diskutere hvordan kommunen forholder seg i saken.

LES OGSÅ: Hadsel setter alle kluter til
LES OGSÅ: Frp ønsker miljøbasen på Fiskebøl
LES OGSÅ: Oppmyrbogen som et fremtidig oljevernsenter?

Oljevern og marin forsøpling

Det var i samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene og Venstre og Krf at det ble skrevet under på at Lofoten og Vesterålen ikke skulle konsekvensutredes for petroleumsvirksomhet frem mot 2017, men at det skulle etableres en miljø- og oljevernsbase i Lofoten og Vesteålen.

Sekretariatets anbefaling er at det arbeides videre med et senter som har oppgaver mot både oljevern og marin forsøpling, og en kombinasjon av kunnskapsenter og funksjonelle oppgaver.

I rapporten er det lagt frem mulige oppgaver knyttet til fire hovedpunkter:

  • Kunnskapsbank for mer og bedre tilrettelagt kunnskap
  • Målrettet formidling
  • Satsing på praktiske tiltak mot marin forsøpling
  • Etablering av test/forskningslokaliteter - oljevern

– Delene er til en viss grad uavhengige av hverandre, men det kan argumenteres for merverdi om de sees i sammenheng. De kan i utgangspunktet organiseres og plasseres både hver for seg og samlet, skrives det i rapporten.

De presenterer også tre mulige konseptretninger, som har fått navn etter hver sin blåfarge.

  • Arktisk blå: en samarbeidsareana for bærekraftig utvikling i blå sektor.
  • Akvamarin: en agent for det grønne skiftet i blå sektor.
  • Ultramarin: en utforsker av nye løsninger for ukjente oppgaver.

Kriterier for lokalisering

Utover høsten skal sekretariatet fortsette arbeidet, og blant annet se på hvordan oppgavene skal løses, og jobbe frem kriterier for lokalisering. De skal også vurdere virkninger og effekter av de mest aktuelle oppgavene, relevante samarbeidsflater og organisasjons- og finansieringsmodeller.

De ber nå om at den politiske målsettingen med senteret gjøres tydelig, for å skape felles forståelse og motivasjon hos relevante aktører.

– Målet bør også avgrense tiltaket og gi en tydelig retning, oppfordrer sekretariatet.

– Oljevern- og miljøsenteret må finne sin plass i samspill med myndigheter, bedrifter, kunnskapsmiljøer og organisasjoner som jobber med oljevernberedskap og marin forsøpling, skriver de i rapporten.

– Tonet ned oljevern og beredskap

Direktør i det nordnorske leverandørnettverket Petro Arctic, Kjell Giæver, sier til petro.no at det rapporten presenterer ikke er i tråd med det han oppfattet var intensjonen som ble lagt frem da regjeringen tiltrådte.

– Fokus på oljevern og beredskap er nå tonet ned, og vi registrere at man har byttet ut base med senter, sier han til nettstedet.

– I nord vil spesielt samspillet med fiskeri, reiseliv, kjemisk- og prosessindustri og mineralnæringen være viktig, sier han.

Midtveisrapporten finner du her.

Hadsel-ordfører Siv Dagny Aasvik er bedt om å kommentere saken, men er for tida på ferie.