- Det er viktig med miljøvernsenter

Budskapet til fylkesråd for næring, Mona Fagerås (SV), da hun talte til samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen torsdag, var at et miljø- og oljevernsenter i Lofoten og Vesterålen er viktig for nasjonen.

Næringsråd Mona Fagerås og samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen.  Foto: Susanne Forsland

Nyheter

Samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen er i dag i Bodø, i møte med lokale og regionale aktører angående den eventuelle etableringen av en miljø- og oljevernbase i Lofoten og Vesterålen.

Hadsel har tidligere gått hardt ut i kampen om basen, og Fiskebøl har lenge utmerket seg som en aktuell lokalitet.

I en høringsuttalelse til møtet, gikk Hadsel og Vågan sammen i kampen om å få miljø- og oljevernbasen.

- Mye bra

Fylkesråden trakk fram at den såkalte «midtveisrapporten» om arbeidet med et slikt senter inneholder mye bra:

- Rapporten samsvarer i hovedtrekk med fylkestingets uttalelse, med unntak av et par punkt. At operativt oljevern ikke er tatt med og plassering av statlige oppgaver ute i distriktet ikke er drøftet. Dette bør med i det videre arbeidet, sa Fagerås, som er fornøyd med at rapporten har forsterket oppmerksomheten om marin forsøpling, helt i tråd med fylkestingets uttalelse.

Det opplyser Nordland fylkeskommune i en pressemelding.

Mye å bidra med

- Nordland har et stort antall regionale og nasjonale kunnskaps- og dokumentasjonssentra. Her kan det være en del å hente i et samspill for det nye senteret. Lofoten og Vesterålen er unik i mange sammenhenger og et av de områdene Norge ønsker å invitere besøkende fra utlandet til, for å vise mangfold og egenart, understreket Fagerås.

Les også: Til Bodø for å diskutere oljevernsenter med ministeren

Sentral rolle

Næringsråden minnet om at Nordland fylkeskommune med partnere i flere år har hatt en stor satsing på utviklingsprosjekter innen beredskap og sikkerhet.

- Aktører i dette fylket kan spille en sentral rolle i nordområdene. Det har vi vist gjennom prosjekter som SARINOR 1 og 2, MARPART 1 og 2, OPLOG, Arktisk Maritimt Kompetansesenter, Maritim Campus Nord, Beredskapskonferansen, High North Dialogue og flere. La dette også bli en ressurs for det nye senteret, sa næringsråd Mona Fagerås, og oppfordret regjeringen til å sørge for at staten får en sentral rolle i etableringen, utviklingen og driften av det nye senteret.