Vil undersøke eventuell tvangsbruk ved Nordlandssykehuset

Ifølge en ny rapport fra Sivilombudsmannen, skal det ha foregått flere tilfeller av alvorlig maktmisbruk ved lukkede avdelinger ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Ved Nordlandssykehuset frykter de ikke lignende tilfeller.

  Foto: Knut Ivar Aarstein

Nyheter

– Vi har ingenting å frykte. Vi ligger lavest i landet i antall tvangstiltak og andel tvangsinnleggelser. Vi har jobbet aktivt for å holde tvangstiltakene nede, og vi tror vi har lyktes med det, sier klinikksjef Trude Grønlund til NRK Nordland.

Nordlandssykehuset, avd psykiatri

Nordlandssykehuset har i flere år kommet godt ut av statistikk som handler om bruk a tvang i psykiatrien.  Likevel tar de sine forholdsregler. Nylig var Helse Nord i et møte med Nordlandssykehuset der de ba om en oversikt over hvilke systemer de har.

Intensjonen er å hindre av bruk av tvang. Medisinsk fagdirektør i Helse Nord, er ikke redd for at Nordlandssykehuset blir gransket.

Klinikksjef Geir Tollåli

– Faktisk så kommer fagfolk fra andre deler av landet til Nordlandssykehuset for å lære hvordan man kan unngå å bruke tvangstiltak, sier han til NRK Nordland.

Trude Grønlund, understreker at det ikke er noe som tyder på at det foregår uverdig behandling av pasienter på Nordlandssykehuset.

– Vi blir svært overrasket hvis det avdekkes den type atferd hos oss, sier hun til NRK Nordland.