- Mangel på kunnskap, og mangel på innsyn

Nordland Venstre har vedtatt å jobbe for delt løsning: Fortsatt Orion-base på Andenes, og opprettelse av QRA jagerflybase på Evenes.
Nyheter

I en epost til VOL presiserer fylkestingsrepresentant i Nordland Venstre, Arne Ivar Mikalsen, at vedtaket tar forbehold om at ikke alle sider av saken er godt nok presentert for offentligheten.

- Ut fra tilgjengelig saksdokumenter per i dag, mener vi at en delt løsning ivaretar både forsvarsmessige, økonomiske og samfunnsmessige problemstillinger på en best mulig måte, skriver han.

Også Andøy kommune vil ha delt løsning. Det sier de i en høringsuttalelse.

Vil ha delt løsning

Nordland Venstre mener at en delt løsning minsker faren for kostnadsoverskridelser.

- Det gir best utnyttelse av infrastruktur som allerede finnes, begge steder. Og det reduserer risikoen for tap av viktig kompetanse som er lokalisert på Andøya i dag, sier Mikalsen.

Han mener at en delt løsning reduserer behoved for nye og store investeringer i infrastruktur.

- Dette har tidligere vist seg å gi større kostnader enn ventet, sier han, og refererer til opprettelsen av Ørlandet som jagerflybase.

LES OGSÅ: Her jukser regjeringen med Andøy-tallene

Med ressursene mer spredt, tror Mikalsen og Nordland Venstre at flere alternativer vil skapes for luftforsvaret, som de mener vil være viktig i en situasjon hvor nasjonen er under militær trussel.

På tirsdagens folkemøte om Andøya flystasjon var det bred enighet om at det er uaktuelt å støtte nedleggelse av flystasjonen.

Strategisk uheldig

Nordland Venstre tror derfor at en nedleggelse av Andøya vil være strategisk uheldig.

- I en kritisk situasjon vil det av åpenbare grunner være smart å ha flere steder på spille på, både for å ha egne fly, men også for å kunne få inn alliert materiell. Når Bodø nå fases ut som militærbase, vil en nedleggelse av Andøya i tillegg være strategisk uheldig.

Det er hovedsaklig det forsvarsmessige som ligger til grunn for Nordland Venstres vurderinger, men Mikalsen poengterer at de har møtt og snakket med både Andøya Test Center og rakettskytefeltet, og at dette også teller med i vurderingen.

- Demokratisk utfordring

De mener at innsynet i rapporter og grunnlagsmaterialet har vært så begrenset i denne saken, at å ta en beslutning basert på et så lite prøvet kunnskapsgrunnlag medfører en demokratisk utfordring for partiet.

- Vi har nå en situasjon der Stortingspolitikere og allmenheten for øvrig verken kan lese eller diskutere store deler av grunnlagsmaterialet i PwC-rapporten og annet materiell fra Forsvarsdepartementet. Dette hemmer en sunn debatt og sammenlikning av de to alternativene (Andøya og Evenes). Saken er av stor betydning for nasjonens forsvarsevne og omfatter enorme økonomiske investeringer. Åpenhet og innsyn kan ikke settes på vent. Sammenheng mellom tilgjengelig kunnskap, politiske argumenter og konklusjoner må henge på greip. Det mener vi ikke at de gjør per dags dato. Og vi kan dermed ikke gå inn for den løsningen som er skissert med samling av alle ressursene på et sted, sier Mikalsen.

LES OGSÅ: Sjokkert etter gjennomgang av Flystasjon-saken

Møtes til konferanse

Til helgen møtes Venstre og Krf sine stortingsgrupper til en konferanse på Stortinget om Forsvarets langtidsplan.

- Her vil vi få innledninger fra militært personell og debatt om basestrukturer. Samt de økonomiske rammene i LTP og mulige omprioriteringer. Som politiker fra Nordland er det min plikt å legge frem et tydelig signal om hvordan dette oppfattes i vår region. Og hvilke løsninger vi går inn for. Dette er et lukket seminar, sier Mikalsen.

Ifølge Mikalsen vil også representanter fra Troms ytre samme oppfatning.

- Jeg har også god grunn til å tro at tillitsvalgte i forsvaret kommer til å uttrykke det samme. Dermed legges det mye press i retning en slik tenkning. Øvrige prioriteringer skal ikke jeg gå inn på her, men vil nok kunne mene noe om dem så fort vi har landet dem