Vil ha bilfrie soner rundt skolene i Vesterålen

Gjennom prosjektet «Hjertesone» oppfordres skoler, foreldre og elever til å ta initiativ til bilfrie soner rundt skolene i regionen.

Om morgenene kan det herske trafikkaos i skolekvartalet på Sortland. Nå oppfordrer Trygg Trafikk skoler, foreldre og elever om å ta initiativ til bilfrie soner rundt skolene i regionen.   Foto: Innsendt

Nyheter

Det landsomfattende prosjektet «Hjertesone» vil skape sikrere skoleveier, og mobiliserer nå til dugnad for å skape bilfrie soner rundt landets skoler.

Bak initiativet står politiet, Statens vegvesen, Helsedirektoratet, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Miljøagentene, Syklistenes Landsforening og Trygg Trafikk.

Ber skoler og foreldre engasjere seg

Trygg Trafikk i Nordland skriver i en pressemelding tirsdag at også små og store i Vesterålen opplever skoleveien som utrygge og kaotiske.

– Vi håper at skoler og foreldre i Nordland engasjerer seg – slik at ungene kan føle seg trygge på vei til og fra skolen, sier distriktsleder i Trygg Trafikk Nordland, Kari Vassbotn, i pressemeldingen.

Vassbotn sier at mange foreldre gruer seg til å la barna gå eller sykle til skolen.

– Flere foreldre velger derfor å kjøre barna helt til skoledøra, noe som paradoksalt nok skaper stress og uoversiktlige og farlige situasjoner, sier Vassbotn.

– Lag hjertesoner

Ifølge SSB har 189 barn mellom seks og 16 år blitt drept eller hardt skadd i trafikken de siste fem årene. Tall viser også at dobbelt så mange barn blir utsatt for alvorlige ulykker som fotgjengere og syklister, sammenlignet med når de er passasjerer i bil.

Trygg Trafikk ber nå foreldre, skoler og elever om å gå sammen om å lage bilfrie soner, såkalte «hjertesoner», rundt skolene i regionen.

– Også i Nordland må vi legge bedre til rette for myke trafikanter rundt skolene. Skolen og FAU kan bli enige om å markere en bilfri «hjertesone» rundt skolen, i tillegg må det samtidig opprettes trygge av- og påstigningsteder utenfor denne sonen, oppfordrer Vassbotn.

Hun opplyser videre om at folk kan ta initiativ til hjertesoner rundt sine skoler ved å ta kontakt med skoleledelse eller FAU.