Ordførere vil ha konsekvensutredning

14.september samlet ordførere fra Lofoten, Vesterålen, Midt-Troms ( Senja), Sør-Troms og Ofoten seg i Stokmarknes seg for å diskutere en eventuell konsekvensutredning i Lofoten, Vesterålen og Senja i neste stortingsperiode. Svaret etterpå var JA til konsekvensutredning.

Det var Siv Aasvik som har tatt initiativet til samarbeidet mellom Hadsel og Vågan. 

Nyheter

Det kommer frem av ei pressemelding fra ordførerne  Marianne Bremnes - Harstad AP,   Geir-Inge Sivertsen - Lenvik H, Siv Dagny Aasvik - Hadsel  AP og Eivind Holst -Vågan. H.      

- I de tre siste stortingsperiodene har politiske avtaler forhindret en konskevensutredning som ville gitt svar på hvilke områder det er trygt å starte opp virksomhet i, og hvilke som av fiskerinæringsmessige hensyn bør fredes. En konskevensutredning vil gi ytterligere nødvendig kunnskap og informasjon i tillegg til kunnskapsinnhentingen som ble gjort for noen år siden, heter det i pressemeldinga.

Marianne Bremnes - Harstad AP, Geir-Inge Sivertsen -Lenvik H, Siv Dagny Aasvik - Hadsel. AP, Eivind Holst -Vågan. H:

- Vi tror på fremtiden i nord

Kunnskapen på bordet

Nå mener ordførere i disse områdene at nok er nok.

- Nå må den totale kunnskapen på bordet, slik at det kan tas en endelig avgjørelse om disse områdene. Vi vil aldri la en olje-og gassvirksomhet her gå på bekostning av fiskeriene i disse viktige havområdene.

- Derfor trenger vi en konsekvensutredning for å sjekke ut alle fakta for å ha et godt beslutningsgrunnlag før et eventuelt politisk vedtak om åpning, heter det videre.