Alvorlig overgrepssak fra Vesterålen opp i Lofoten:

Risikerer opp til 21 års fengsel for grove seksuelle overgrep mot stedatter

21. november skal en alvorlig overgrepssak fra Vesterålen opp i Lofoten Tingrett.
Nyheter

En mann fra Vesterålen er tiltalt for gjentatte grove seksuelle handlinger mot sin stedatter. Hendelsene skal ifølge tiltalebeslutningen ha pågått over to år. Jenta var sju år gammel på tidspunktet overgrepene startet.

Aktor er statsadvokat Thor Erik Høiskar. Han forteller at dette dreier seg om en veldig alvorlig sak.

- Det er hendelser som er skjedd over en toårsperiode og seksuell omgang med et barn under ti år. Det er også gjentatte seksuelle overgrep over tid. Det gjør at saken er veldig alvorlig, sier Høiskar. 

Strafferamme på tre til 21 år

Alvorlighetsgraden gjenspeiler seg i tiltalen. Den tiltalte er tiltalt etter paragraf 195 første ledd annet punktum og annet ledd bokstav c. Dette har en minimumsstraff på tre år og en maksimumsstraff på 21 år.

Høiskar forteller at det i slike saker kun er Riksadvokaten som kan ta ut tiltale. Andre saker det er tilfellet i, er drapssaker.

- Det understreker alvorlighetsgraden i saken. Det er eksempelvis i svært grove saker som drapssaker og overgrepssaker som omhandler seksuelle overgrep mot barn under ti år hvor riksadvokaten avgjør tiltalespørsmålet, sier han.

- Høy straff

På spørsmål om påtalemyndigheten har en sterk sak, svarer Høiskar:

- Når vi tar ut tiltale, er påtalemyndigheten av den oppfatning at vi kan bevise skyld utover enhver rimelig tvil i retten.

Hvor lang straff aktoratet vil gå for, kan han ikke si på nåværende tidspunkt.

- Det er for tidlig å si noe om strafferammen. Det ligger imidlertid i sakens natur at dette er en alvorlig tiltale, og at det blir lagt ned påstand om høy straff, sier Høiskar.

- Belastende for familien

Bistandsadvokat Stian Karl Paulsen beskriver saken som særs alvorlig.

- Dette er en veldig alvorlig tiltale. Det er bra den nå kommer opp og blir avsluttet, sier Paulsen og begrunner uttalelsen på følgende måte:

- Saken har vært belastende for familien og de involverte. Alle ser frem til å bli ferdig med rettsaken og legge dette bak seg.

Rettssaken skal opp i Lofoten tingrett grunnet inhabilitet i Vesterålen tingrett.

Det er satt av fem dager til saken.

VOL har vært i kontakt med tiltaltes advokat Christian Wiig. Han informerer at han aldri forhåndsprosederer saker, og at han heller ikke ønsker å gjøre det i dette tilfellet.