17 millioner kroner til oljevernbase

I forslaget til statsbudsjett foreslår Regjeringen å bruke 17 milioner kroner til å fortsette arbeidet med oljevern og miljøsenter i Lofoten og Vesterålen.
Nyheter

Regjeringen foreslår 17 millioner kroner til å fortsette arbeidet med å etablere et oljevern-/miljøsenter i Lofoten/Vesterålen.


Samferdselsdepartementet utreder innhold i oljevernbase:

Ber om innspill om oljevernsenter

Samferdselsdepartementet utreder i disse dager innholdet i et eventuelt miljøsenter i Lofoten/Vesterålen. De ber nå om innspill.

Samferdselsdepartementet har ansvaret for å utvikle prosjektet i samarbeid med Olje- og energidepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet. Det er gjort et stort arbeid. Det viste delrapporten som ble gjort i høst. Så har en startet jobben med at dette skal komme i en konkret beslutnigsgrunnlag hvor skla den liggeetc

Statssekretær og tidligere ordfører i Hadsel, Kjell-Børge Freiberg, har vært særs engasjert i saken som ordfører. I dag har han ingen direkte befatning med saken, men innrømmer at han er glad for at arbeidet med oljevernsenteret kan fortsette.

- At en legger 17 millioner til arbeidet betyr at en er i god stand og kan leverer et godt beslutngsgrunnlag, sier han-

– Det er gjort et godt arbeid gjennom delrapporten som ble lagt fram i høst. Der har det vært involvering fra næringsliv, kommuner og fylkeskommunen. Nå jobber man videre med de innspillene som er kommet inn, sier Freiberg.

Når vi spør hvor han mener basen skal ligge, får vi en liten latter og et veldig korrekt svar.

- Denne saken ligger hos samferdselsdepartementet. Jeg har ikke befatning med det som har med denne saken å gjøre. Det er kjent at en har hatt et sterkt engasjement i forhold til basen men også i forhold til lokalisering. Jeg jobber med helt andre ting enn basen, sier han.

Rapport februar 2017

I 2015 ble det etablert et midlertidig sekretariat for oljevern-/miljøsentret i Lofoten/Vesterålen. Sekretariatets oppgave blir å utrede og utvikle et konsept med forslag til lokalisering, arbeidsoppgaver, organisering og finansiering av sentret.

Sekretariatet leverte en foreløpig rapport 1. juli 2016, og endelig rapport skal foreligge innen 15. februar 2017. Sekretariatets arbeid skjer i dialog med Nordland fylkeskommune, andre lokale, regionale og sentrale aktører og myndigheter. Det midlertidige sekretariatet har arbeidssted i Kystverkets lokaler i Kabelvåg.