– Skal vi virkelig tute med ulvene?

Dette er hva rovdyra påvirker i samfunnet
Nyheter

Vi erfarer det til stadighet i alt stoff fra media og verneorganisasjoner når det blir snakk om rovdyr.

Ja, til og med regjerings- og stortingsrepresentanter lar seg bringe ut på denne galeien.

Temaet er sau. Det er tydeligvis dit alle vil ha debatten, hvorfor det? Er det ikke mengder av andre momenter som teller for oss som bor i landet? Og hvorfor er det så få som står opp og lærer politikere, media og verneorganisasjonene hva som er det samlede trykket som rovdyrene belaster samfunnet med?

Jeg kan ikke gi et fornuftig svar, men tenker at det er lettest og finne eksempler å vise når det gjelder tragedier i besetninger av beitedyr. Alle andre faktorer som er berørt blir det liksom mer jobb med å anskueliggjøre.

Og dersom det er noe som vernesiden liker så er det å boltre seg med kommentarer rundt beitebruk næringa, enten de har forstand på det - eller aller helst ikke.

Tirsdag hadde Bondelaget en artikkel på sine nettsider som heter «Myter om sau», og som alle kategoriene nevnt ovenfor burde lese og ta inn over seg.

Kåre Holmen