Vil ikke kutte så mange som foreslått

Politidirektøren vil ikke være med på å kutte så mange lensmannskontorer som foreslått.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård  Foto: Politidirektoratet

Nyheter

 I Nordland har politimesteren lagt frem et forslag om å redusere tallet på tjenestesteder fra 34 til 19, der blant annet lensmannskontorene i Bø, Hadsel, Øksnes og Lødingen foreslås nedlagt.

Les også: Tre lensmannskontor foreslås nedlagt

På landsbasis vil det være igjen 177 tjenestesteder når det foreslåtte antallet på 162 legges ned.

Antallet kan bli lavere

 Dersom politidirektør Odd Reidar Humlegård det som han vil, kan antallet bli lavere.

– Jeg står personlig som garantist for at ikke så mange lensmannskontor vil legges ned, har politidirektør Odd Reidar Humlegård sagt til Nationen.

– Det er vår oppgave i Politidirektoratet å både sørge for at totalantallet ikke går under 210 tjenestesteder og å sørge for at distrikt som er geografisk og strukturert like, ikke blir for forskjellige, sier han til NTB.

Kan klage

Forslagene fra arbeidsgruppene skal godkjennes og eventuelt endres av politimestrene før de blir sendt ut på høring til berørte kommuner. Ifølge politiforum.no antas direktoratets endelige beslutning å komme i midten av januar. Da har berørte kommuner åtte uker på seg til å klage til Justis- og beredskapsdepartementet.

Les også: Ordføreren i Bø er ikke overrasket