Etterforsker flere overgrep per innbygger i Nordland enn i Oslo

Politiet i Nordland jobber med like mange voldtekter mot barn per innbygger i Nordland, som i Oslo.

Politimester i Nordland, Tone Vangen, forteller at i prosent etterforsker man flere saker om overgrep i Nordland enn i Oslo. 

Nyheter

Det kommer frem av statistikk politiet i Nordland sitter på.

– Vi ser en generell økning av antall voldtektssaker mot voksne og barn på landsbasis de siste åra, sier politimester i Nordland, Tone Vangen.

På landsbasis økte antallet anmeldte voldtektssaker mot voksne med 12 prosent i 2014-15. I samme periode økte anmeldte voldtektssaker mot barn med 22 prosent.

– I Nordland ser vi at ut fra folketall har vi flere saker rent prosentmessig enn for eksempel i Oslo, forteller Vangen.

I 2015 var det anmeldt 336 såkalte sedelighetslovbrudd i Nordland. 129 av de var voldtekter: 79 mot voksne og 50 mot barn.

– Vi ser at vi jobber med en langt større antall saker sett i forhold til folketall, enn for eksempel Oslo.

Antall avhør ved Barnehuset i Bodø er av de høyeste i landet, sett per 1.000 barn, ifølge Vangen.

Troms og Finnmark ligger også høyt.

Ei hel bygd lot være å gripe inn da Vårin gjennom hele barndommen ble seksuelt misbrukt av sin egen far og morfar

Vårin Sørmeland (53) fra Sortland fikk barndommen og helsa si ødelagt av faren og morfaren. Mange visste hva som foregikk, men ingen grep inn.

Mørketallene

Vangen mener at årsaken til at tallene øker ikke er at antallet overgrep har økt, men at flere står frem.

– Vi ser at oppmerksomheten rundt denne type saker har økt de siste åra. Det har nok ført til at flere tør å stå frem. Vi har for eksempel den Tysfjord-saken hvor flere sto frem over tid etter den første avsløringen.

Vårins oppfordring:

– Se barna. Smil, og spør dem om de har det bra

Å se og bli sett er viktig, ifølge Vårin Sørmeland. Hun lover å tro på alle som trenger hjelp.

– Må øke kapasiteten

Men hvordan skal politiet møte denne økende saksmengden?

– Vi må bare sette enda større ressurser inn i disse sakene. Vi er forskånet for store drapssaker i vårt distrikt, men har mange av disse sakene. Da er mange av disse sakene de alvorligste vi jobber med og skal ha høyeste prioritet, sier hun.

Vi har mange dyktige og godt utdannede etterforskere og jurister som håndterer  sedelighetssaker, men vi har fortsatt et problem med rekruttering til fagfeltet slik at mange som jobber på feltet  er ferske og at det likevel ikke er nok av dem, hevder Vangen.

13 anmeldelser for overgrep mot barn i år

I løpet av 2016 har det så langt i år vært 23 såkalte sedelighetssaker i Vesterålen. 13 av dem omhandler seksuell omgang med barn under 16 år.

Forebygging

Vangen mener også at politiet ikke kan løse dette alene.

– Det er et samfunnsproblem som må tas tak i. Vi må jobbe på tvers og jobbe for å forebygge. Der er man kommet langt bare ved det å spre informasjon og at for eksempel disse sakene håndteres på en helt annen måte i dag også hos politiet, enn bare for noen år siden.