Kan bli flere boliger på Børøya

Kommunen har bestilt grunnundersøkelser på myr på Børøya for å se om området skal avsettes til boligbygging.

BOLIGOMRÅDE Rambøll AS skal snart undersøke om dette området på Børøya er egnet til boligbygging.   Foto: Anja Elen Eikenes

Nyheter

Hadsel kommune har sendt ut varsel om at det skal bli gjort grunnundersøkelser på myr på Børøya sør/øst. Det er konsulentfirmaet Rambøll AS som skal stå for undersøkelsene som skal gjøres over tre dager i uke 48.

Boligbygging

Hjemmelshaver for eiendommen er Hadsel kommune.

- Bakgrunnen for undersøkelsene er at kommunestyret i kommuneplanens arealdel vedtok i 2014 at området skulle avsettes til boligbygging. For å finne ut om området er egnet til slikt formål må her gjennomføres kvalifiserte grunnundersøkelser, skriver spesialrådgiver i plan og utviklingsarbeid Hans Christian Haakonsen.

Området gjelder myra like ved Opus. (se bilde)


Boreprøver

Kommunen har allerede sjekket dybden på myrlaget, og har i samråd med NVE, å undersøke grunnen under myra.

- Det vil bli tatt boreprøver på forskjellige plasser for å kontrollere områdestabilitet og fare for eventuell marin leire, sier Haakonsen.

Dersom området egnes seg til boligbygging vil kommunen starte med en reguleringsprosess.