Vågan med nei til konsekvensutredning:

- Flertallet på Stortinget på kollisjonskurs med folket

Vågan kommune fulgte i dag i andre kommuner i Lofotens fotspor og sa nei til konsekvensutredning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

SKAL ALDRI GI SEG: Silje Ask Lundberg, fungerende leder i Naturvernforbundet.  Foto: Arkivfoto

Nyheter

Før behandlingen i kommunestyret i dag var Vågan eneste kommune som ikke hadde sagt nei.

Vedtaket ble fattet med 20 mot 9 stemmer. For to uker siden arrangerte også Arbeiderpartiet et åpent medlemsmøte om saken, hvor flertallet av medlemmene  i en ikke-bindende votering stemte mot konsekvensutredning.

Fornøyd

Leder i Naturvernforbundet, Silje Ask Lundberg, er naturlig nok glad for dette.

- Dette er den beste førjulsgaven Vågan kommune kunne ha gitt folket, fisken og framtida, sier hun i ei pressemelding.

Det at ingen kommuner i Lofoten er for konsekvensutredning mener hun viser at folket er imot konsekvensutredning.

- Dette viser, med all tydelighet, at flertallet på stortinget er på kollisjonskurs med lokalbefolkningen. Dette bør særlig være et kraftig signal til Arbeiderpartiet, all den tid flertallet av medlemmene i Vågan sier nei til konsekvensutredning, og nei til petroleumsvirksomhet i dette området.

- Må tas på alvor

Videre sier hun at politikerne sentralt nå må ta signalene på alvor.

- Dersom noe parti for alvor tror de kan ha miljø- og klimaprofil uten å tydelig si nei til å åpne dette om området for petroleumsvirksomhet tar de alvorlig feil. Siden sist har den folkelige motstanden bare styrket seg, og det kan jeg garantere at den vil fortsette å gjøre frem mot stortingsvalget i 2017.

- Dette er et kjempesterkt signal! Nå viser også Vågan kommune at de tror på en fremtid for Lofoten, Vesterålen og Senja med fiskeri, oppdrett og turisme som de viktigste pilarene for arbeid og inntekt, sier Bellona-rådgiver Sigurd Enge.

Bellona fornøyde

At alle de seks kommunene i Lofoten sier nei til konsekvensutredning, er et tydelig signal til om at regionen har tro på fornybare næringer mener Bellona.

- Dette er en sterk stemme til årsmøtet i Nordland Arbeiderparti, som  igjen er viktig for Aps landsmøte til våren. Argumentet om at Lofoten «trenger olja for å hindre avfolkning» er kjent dødt og maktesløst. Lofoten står slett ikke med lua  i hånda og tigger om at oljenæringen skal bore, sier Enge.

Han tror at den nye virkeligheten etter Paris-avtalen er i ferd med å gå opp for stadig nye grupper.

- I LO har diskusjonen blusset opp med heftige diskusjoner mellom grupperingene. Arbeiderpartiet er i tenkeboksen. Heller ikke i Høyre er alle tilhengere av oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, minner Enge om.

Han mener å se konturene av en valgkamp der spørsmålet om olje utenfor LoVeSe går nye veier.

- Neste klimatoppmøte kan vi kanskje melde inn til de andre landene at oljen utenfor LoVeSe blir liggende i bakken. Da kan Norge gå foran og oppfordre andre olje- og kullnasjoner om å gjøre det samme. Det vil være et symbolsterkt bidrag, sier Enge.