Beate Bø Nilsen:

– Olje og gass sammen med fiskeri er ikke nypløyd mark

Beate Bø Nilsens forslag til en uttalelse som støtter konsekvensutredning, fikk torsdag flertall i fylkestinget.

UTREDNINGSVILLIG: Beate Bø Nilsen i Nordland Høyre.  Foto: Gaute Bergsli

Nyheter

– Det må aldri være tvil om hva som er Nordland Høyres holdning til konsekvensutredning av området. Det kommer frem av partiprogrammet, sier Beate Bø Nilsen i Nordland Høyre til VOL.

Bø Nilsen la torsdag frem forslag til en uttalelse som støtter en konsekvensutredning om olje og gass i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Forslaget fikk flertall i Fylkestinget i Nordland.

Les hele uttalelsen her.

Bedre grunnlag

Bø Nilsen understreker at en konsekvensutredning ikke er ensbetydende med at man åpner et område for petroleumsvirksomhet.

– Men det gir et bedre beslutningsgrunnlag for myndighetene. Som jeg skrev i uttalelsen, vil en innhenting av kunnskap gjennom en konsekvensutredning av Nordland VI og VII, samt Troms VII, gi oss svar på om det er mulig – og om det er ønskelig – å åpne hele eller deler av det aktuelle området for petroleumsvirksomhet. Vi må også finne ut hvilke områder som skal være forbeholdt fiskeri og havbruk alene, sier hun.

– Endret seg radikalt

Hun nevner eksempler på områder som ikke er åpnet etter fullført konsekvensutredning etter Petroleumsloven: Troms II i 1989, Nordland VII i 1994, deler av Nordland IV i 1994, Trøndelag i Øst i 1994, østlige del av Nordland VI i 1994, Møre-blokkene, størstedelen av Skagerrak i 1994, deler av Nordland V i 1994 og Troms II.

– Men siden 1994 har teknologien endret seg radikalt. Norge er en av de fremste på olje- og gassteknologi og eksporterer denne kunnskapen. Olje- og gassutvinningen skjer med installasjoner på bunnen og er ikke synlig fra land.

Les også: – Flertallet på Stortinget på kollisjonskurs med folket

– Viktig for velferden

Hun viser også til regjeringens beregning for oljeinntekter i statsbudsjettet 2017 (netto kontantstrøm).

– Den er på 138 milliarder kroner. Fortsatt utvikling av norsk sokkel og tilgang til nytt areal er avgjørende for at fallet av inntekt ikke skal øke de kommende årene.

Hun omtaler fallet av inntekt fra petroleumsnæringen og den økende ubalansen mellom oljeinntekter og oljepengebruk som alvorlig.

– For å opprettholde og videreutvikle dagens velferdssamfunn, er vi avhengig av at det legges til rette for fortsatt utvikling av norsk sokkel gjennom å tildele nytt, attraktivt areal. Om dette blir Nordland VI, Nordland VII og Troms II, vil en konsekvensutredning kunne gi svar på.

Ap delt i nord

Fylkespartiene til Arbeiderpartiet i Nord-Norge er splittet i synet på konsekvensutredning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Troms og Finnmark har sagt nei

– Med et knapt flertall. Nordland Ap har signalisert at de står fast på at de ønsker konsekvensutredning, og det er vi i Høyre glad for, og det har vi også fått bekreftet gjennom denne uttalelsen, sier Bø Nilsen.

– Leder Wenche Cumming i Folkeaksjon oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja mener olje ikke vil være positivt for den eksisterende næringsutviklingen i distriktet, og at fiskeriorganisasjonene og reiselivsnæringen er oljemotstandere. Hva er ditt svar på det?

– Jeg synes det kan være fint å vise til at Hammerfest kommune som følge av petroleumsutvinningen i kommunen for øyeblikket vokser i samme tempo som Bodø og Tromsø. Et annet utviklingstrekk er at yngre personer flytter tilbake til byen igjen. Jeg tror heller ikke reiselivsnæringen med hoteller i området kan klage på antall overnattingsdøgn, svarer Høyre-politikeren.

Les også: Troms Arbeiderparti sier nei til oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja

– Økte muligheter

Cumming i Folkeaksjonen argumenterte også med at flere industriledere mener det ikke er så mye å hente fra oljeindustrien.

– Når det gjelder industriledere, vet jeg ikke hva det siktes til. Men Gerd Kristensen i LO var ganske klar i sin holdning på LOs oljekonferanse i Bodø i månedsskiftet oktober/november, svarer Høyre-politikeren.​

Ved en eventuell åpning utenfor Lofoten og Vesterålen kan man forvente økte muligheter også her i området, mener hun.

– Både i form av flere arbeidsplasser, økte offentlige inntekter og økt lønnsomhet for mange av bedriftene som holder til i eller er på vei til å etablere seg i regionen. Til tross for økt verdiskapning innen fiskeri, havbruk og­ reiseliv har Lofoten og Vesterålen de siste årene opplevd en generell nedgang i folketallet. For å hindre denne nedgang i folketallet trenger Lofoten og Vesterålen nye vekstimpulser. Igangsetting av petroleumsvirksomhet vil være en ny vekstimpuls for regionene.

Fiskekonflikt

Som VOL skrev for to uker siden, er Norges fiskarlag svært fornøyd med at alle kommuner i Lofoten har vedtatt å si nei til konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Det er vel verdt å være bevisst på hvordan vi håndterer torskens vugge, uttalte leder Kjell Ingebrigtsen i Norges fiskarlag.

Bø Nilsen peker imidlertid på at en sameksistens har gått bra så langt.

– Det høres ut som olje og gass og fiskeri er nypløyd mark. Det er det ikke. De har eksistert side om side i snart 50 år. Lille julaften 1969 informerte Phillips norske myndigheter om funnet av Ekofisk. Det som skulle vise seg å være et av de største oljefeltene som noen gang er funnet til havs. Snart 50 års petroleumsaktivitet andre steder i landet viser med all tydelighet at det er mulig med sameksistens mellom fiskeri- og petroleumsindustrien.