Fylkestinget sa ja til konsekvensutredning

Flertallet i Fylkestinget mener naturressursene i nord er en nøkkel for å bidra til det grønne skiftet.

OLJESTØTTE: Beate Bø Nilsen i Høyre fremmet forslaget om uttalelsen.  Foto: Gaute Bergsli

Nyheter

En uttalelse som støtter en konsekvensutredning om olje og gass i Lofoten, Vesterålen og Senja ble torsdag fremmet av Høyres Beate Bø Nilsen.

Forslaget fikk flertall i Fylkestinget i Nordland.

– Bidrar til grønt skifte

I uttalelsen legges det vekt på at etterspørselen etter olje og gass vokser, samtidig som produksjonen på de eksisterende feltene synker år for år, og at det derfor må investeres og letes mer.

Flertallet i Fylkestinget mener videre at naturressursene i nord er en nøkkel for å bidra til det grønne skiftet gjennom bærekraftig bruk, strenge miljøkrav og ny teknologiutvikling.

Les også: Folkeaksjonen legger press på Vesterålen for å følge etter Troms og Finnmark

Skuffet aksjonsleder

Leder Wenche Cumming i Folkeaksjon oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja er skuffet, men ikke overrasket.

– Dette er ikke en ny holdning i Fylkestinget i Nordland. De har vedtatt lignende før, så jeg er ikke overrasket. Men jeg er skuffet på bakgrunn av at både Finnmark og Troms har vist motsatt holdning. Oljen utgjør en risiko for det vi har, og som går godt. Det er ikke oljen som vil være positivt for næringsutviklingen her, sier Cumming.

– I uttalelsen sier Fylkestinget at naturressursene i nord er en nøkkel for å bidra til det grønne skiftet. Hva tenker du om det?

– Det er ikke sant når det kommer til olje. De fossile naturressursene er ikke løsningen. Med oljeutvinning setter vi fisken, reiselivet og naturen i fare. Fiskeriorgansisasjonene og reiselivet er absolutt mot dette, og stadig flere industriledere begynner å se at det ikke er så mye å hente fra oljeindustrien.

Hun viser Dagens Næringslivs artikkel i forrige uke, der flere nordnorske toppsjefer sier de jobber aktivt mot oljeboring.

Her er hele uttalelsen fra Nordland fylkesting:

Det internasjonale energibyrået (IEA) fastslår at verden trenger mer olje og gass. Norsk olje og gass har en viktig fremtid i den globale energimiksen. I Norge produseres det med mindre fotavtrykk på miljøet enn mange andre steder. Norge er anerkjent for å være en stabil og pålitelig leverandør av gass.

Investeringsnivået i olje- og gassnæringen må økes. Fornybar energi vil vokse kraftig fram mot 2040, men de største investeringene vil komme i fossile energikilder.

Etterspørselen etter olje og gass vokser. Særlig vil gassetterspørselen vokse kraftig frem mot 2040. Samtidig synker produksjonen på eksisterende felt år for år. Derfor må det investeres og letes mer. Vi må fylle på med nye felt for å møte etterspørselen. 

Naturressursene i nord er en nøkkel for å bidra til det grønne skiftet gjennom bærekraftig bruk, strenge miljøkrav og ny teknologiutvikling - som bidrar til klimaregnskapet. Et ja til ny utvikling og positivitet, vil utløse behov og lønnsomhet for oppbygging av ny infrastruktur innenfor bla vei, havn, transport, energi og kompetanse som vil styrke både bosetting og de øvrige eksisterende næringer i nord.

Vi er fortsatt avhengig av inntektene fra oljebransjen. Selv i et dårlig oljeår som i år med lave oljepriser, bidro petroleumsinntektene med 233 milliarder kroner på statsbudsjettet. Det utgjør nesten like mye som AS Norge drar inn på inntektsskatten.

Forutsetningene for økt verdiskaping ligger i kunnskap. Derfor er det viktig med kunnskap om petroleumsvirksomhet, også av miljømessige hensyn.

Innhenting av kunnskap gjennom en konsekvensutredning av Nordland VI og VII samt Troms VII vil gi oss svar på om det er mulig, og om det er ønskelig, å åpne hele eller deler av det aktuelle området for petroleumsvirksomhet. Vi må også finne ut hvilke områder som skal være forbeholdt fiskeri og havbruk alene.