Ruster opp Sigerfjordtunnelen

Statens vegvesen har Sigerfjordtunnelen på blokka si i året som kommer.
Nyheter

Statens vegvesen melder at blant annet følgende arbeid skal gjøres i og ved Sigerfjordtunnelen mellom 2017 og 2018:
- Demontering av alt eksisterende elektroinstallasjoner.
- Etablere nye føringsveier i bakken venstre side. Etablere ny kablebru i heng. Ny belysning. Nye nødstasjoner.
- Etablere rømningslys. Utskifting av sluker. Ventilasjon er i meget dårlig befatning.
- Beregne nye ventilatorer, inkludert nytt forsyningsnett for disse.
- Nytt teknisk bygg i midten, med integrert nødkiosk. Nytt fibernett.