Begrenset interesse for oljevernbase i Lofoten og Vesterålen

Ifølge en undersøkelse fra norske Veritas, har bare seks av 31 bedrifter i Lofoten og Vesterålen, stilt seg positive til etableringen av et testsenter for oljevernteknologi.
Nyheter

I en delrapport fra Det Norske Veritas, blir et fullskala testsenter, der ny oljevernteknologi i naturlige havforhold, vurdert. Rapporten er basert på en undersøkelse der 31 bedrifter har svart på hva de mener vil være sentralt å ha i et oljevern/miljøsenter, skriver Lofotposten.


17 millioner kroner til oljevernbase

I forslaget til statsbudsjett foreslår Regjeringen å bruke 17 milioner kroner til å fortsette arbeidet med oljevern og miljøsenter i Lofoten og Vesterålen.


Ifølge undersøkelsen har fem bedrifter i Vesterålen og en i Lofoten, svart på undersøkelsen.

- Det er litt rart at responsen er så liten i Lofoten, sier Høyre-politiker Jonny Finstad

Tror på politisk vilje

Rapporten er positiv til at et såkalt fullskalasenter bør velges. I rapporten heter det også at senteret vil være avhengig av en betydelig offentlig økonomisk støtte i startfasen.

Økonomi og marked vurderes gjennomfående som en trussel/svakhet hos de vi har snakket med, står det å lese i rapporten, ifølge Lofotposten.

Finstad sier videre til Lofotposten at han tror det er politisk vilje til å satse på en oljevernbase.- Det er grunn til å tro at miljøkrav blir strengere med det grønne skiftet. Det kan tale til fordel for senteret, sier Finstad.

-Ikke se for smalt

Lokaliseringen av oljevernbasen skal ifølge regjeringen avgjøres før sommeren og Lofoten/Vesterålen har vært lansert som de mest aktuelle områdene. Ifølge rapporten mener derimot Det Norske Veritas, at det ikke nødvendigvis er så lurt å låse seg til et geografisk område.

- Vår oppgave er ikke å tenke lokalisering, men vi oppfordrer om ikke å se for smalt, sier ansvarlig for undersøkelsen, Hans Petter Dahl til Lofotposten.