Prosjekterer Evenes-basen

Prosjekteringsoppdraget for kampflybasen på Evenes går til prosjektgruppen NCR.

F-16 kampfly.  Foto: Forsvaret

Nyheter

Rett før julaften ble kontrakten signert. Nyhetstjenesten Samferdsel og infrastruktur melder at prosjekteringsoppdraget for kampflybasen på  Evenes går til prosjekteringsgruppen NCR. Prosjekteringsgruppen NCR består av Nordic - Office of Architecture, COWI og Rambøll. Nettstedet skriver at fire aktører kvalifiserte og leverte tilbud i anbudsfasen, til rammeavtalen som rådgiver og prosjekterende innenfor bygg- og anleggsfag.

Forsvarsbygg skriver i tildelingsbrevet at NCR "fremstår som en klar vinner av konkurransen" og utdyper at prosjekteringsgruppen har tilbudt den beste kompetansen den nest laveste prisen.