- Det er fortsatt for mange som kjører med for stor risiko

434 personer mistet lappen i Nordland i fjor, noe som er 12 flere enn i 2015.

Distriktsleder Geir Marthinsen i UP.  Foto: Arkivfoto

Nyheter

- Selv om de aller fleste er "besteborgere" i trafikken er det fortsatt for mange som kjører med for stor risiko – for fort, i ruspåvirket tilstand, uten bilbelte og med for stort fokus på mobilen, sier UP-sjef for region Nord, Geir Marthinsen i en pressemelding.

Tallet på førerkortbeslag i  forbindelse med rus, har gått opp i Nordland. Mens det i 2015 var 100 tilfeller, var det i fjor, 143. Det ble skrevet ut 978 gebyr i 2016, mot 727 året før. Totalt ble det beslaglagt 446, som er 12 flere enn foregående år.

Marthinsen understreker at UPs mulighet til å avsløre rusførere nå er styrket som følge av at politiet har såkalte indikasjonsinstrument som kan påvise bruk av legemidler og illegale stoffer.

- Dette har bidratt til at vi har avslørt langt flere rusførere i 2016 sammenlignet med tidligere år, sier Marthinsen i pressemeldingen.


UP-distrikt 5 - Nordland, Troms og Finnmark

Førerkortbeslag

ÅrPågripelserForenklede foreleggGebyrerFartRus

Annet

(adferd)

Totalt

beslag

2015255108521839743100(173)*56899
2016323122921910773143(284*)65981

(*tall i parentes er antall rusførere totalt sett – inkl rusførere med lavpromille og uten førerkort)


Nordland

Førerkortbeslag

ÅrPågripelserForenklede foreleggGebyrerFartRus

Annet

(adferd)

Totalt

beslag

2015100460972737838(59)*30446
2016169544697831674(136*)44434

(*tall i parentes er antall rusførere totalt sett – inkl rusførere med lavpromille og uten førerkort)