Ap-velgere er sterkt imot oljeboring i nord

En fersk VG-måling viser en viktig årsak til hvorfor Ap sier nei til oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja: Velgerne deres er kraftig mot.

Arbeiderpartiets Hadia Tajik sier Ap er på bølgelengde med velgerne når det gjelder Lofoten, Vesterålen og Senja.  Foto: Christian Clausen, VG

Nyheter

Meningsmålingen Infact har utført for VG viser at et flertall av Aps velgere sier nei - og at det bare er i Høyre og Frp at et flertall av velgerne som vil ha oljeutvinning. 

44,8 prosent av Aps velgere sier de er mot oljeboring i dette området – 27 prosent er for. Resten vet ikke.


Stabilt flertall mot oljeboring

Det er fortsatt stor motstand i Nord-Norge mot oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.


– VGs måling bekrefter at det er stor motstand blant Aps velgere mot oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Det viser at det er riktig å gå varsomt frem, slik programkomiteen til Arbeiderpartiet innstiller på overfor landsmøtet, sier Ap-nestleder Hadia Tajik.

– Behov for kompromisser

Ap går inn for å ikke konsekvensutrede Lofoten, Vesterålen og Senja den neste stortingsperioden fra 2017 til 2021. De verner en fem kilometers sone langs land rundt Lofotodden, men åpner for konsekvensutredning av Nordland 6-området syd for Lofoten.

– Det har vært behov for kompromisser og vi mener å ha funnet en god balanse, hvor industrien gis anledning til å konsekvensutrede det området som anses for å ha størst potensial for funn av olje og gass. Vi skjermer Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) de neste fire årene og verner de landnære områdene utenfor Lofoten, sier Tajik.

Hovedfunn

Her er andre hovedfunn fra målingen:

** 42 prosent av de 1000 spurte er negativ til oljeboring utenfor LOVeSe. 31 prosent er for. 27 prosent i mot.

** Det er store kjønnsforskjeller: 41 prosent av mennene er positive, 38 prosent negative. Mens bare 22 prosent av kvinnene er positive. Hele 47 prosent er imot.

** Det er bare velgerne fra Høyre og Frp som vil ha oljeutvinning. (Se egen faktaboks). 55 prosent av Frps velgere er positive mens 25 prosent er imot. I Høyre er 48 prosent for og 31 prosent imot.

** Vestlandet er eneste region hvor det er flertall av de spurte som er positiv til oljeutvinning i LOVeSe.

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) sier målingen overrasker.

– Ja, resultatet til Arbeiderpartiet overrasker. At de nå skifer linje er også overraskende: Ap har alltid hamret på om at verdier må skapes før de fordeles. Det virker å forsvinne i Aps klimaretorikk, sier han.


Vil ha omkamp om konsekvensutredning

Ifølge en undersøkelse utført av NRK, kan flere av Arbeiderpartiets fylkeslag som tidligere har stemt ja konsekvensutredning av oljeboring, være på vei til å ombestemme seg.


Faglig vurdering

Fagsjef Knut Weberg i Infact sier de har vært bevisst på å stille et enkelt spørsmål.

– Vi har valgt å stille et spørsmål om man er positiv eller negativ til oljeboring: Det viser en holdning. Ganske mange er usikre og vet ikke. Hadde vi gjort det enda mer komplisert og tatt opp problemstillingen om konsekvensutredning, så ville veldig mange svart at de ikke vet.

– Forøvrig er det mest spennende utslaget, utover forskjellene mellom partier, den store forskjellen i holdning mellom menn og kvinner.

Langt til flertall

I Høyre er man også kritisk. Blant annet fordi Aps nye strategi gjør at den eneste muligheten for å få flertall for for konsekvensutredning, er at Ap og Høyre går sammen:

Små partiene har hindret både Ap og Høyre i regjering å samle flertall for konsekvensutredning. Nå fjernes også den muligheten, hvis det eksempelvis blir en ren Høyre- eller Ap-regjering etter valget. Da kunne de to partiene støttet hverandre og sikret flertall for konsekvensutredning, men den muligheten er nå borte.

Det blir i flere leire fremholdt at det er langt frem for Ap å få flertall i Stortinget for sin nye linje.


– Uakseptabel hestehandel

Natur og Ungdom er på ingen måte fornøyd med Arbeiderpartiets åpning for konsekvensutredning av Nordland 6 utenfor Lofoten.