Jobber for boligbygging

Boligbygging på myrtomta på Børøya har vært med i kommuneplanleggingen siden 1968. Nå har teknisk etat fått grønt lys fra konsulentselskapet Rambøll som sier at myra er egnet for boligtomter.

Utsikt Her kan det bli boliger i fremtiden, og de vil nyte vakker utsikt mot havet og Møysalen.   Foto: Anja Elen Eikenes

Nyheter

I desember ble Rambøll leid inn av Hadsel kommune for å undersøke grunnen på myra ved Opus på Børøya. Målingene tok tre dager.

Kommunen ønsker nemlig å legge til rette for boligtomter på stedet.

– Gode resultater

Kommunen hadde selv på forhånd målt myra og kommet fram til at dybden varierer fra 3 meter ved veien til 1 meter litt ut på myra. De fant ut at området ikke er en bunnløs myr, og måtte derfor undersøke hva som ligger under.

Nå har kommunen og spesialrådgiver i plan og utviklingsavdelingen, Hans Christian Haakonsen, fått svar fra Rambøll.

– Det ble veldig bra resultater, og det medfører at vi går videre med planene. Vi kommer til å foreslå regulering av området.

Det er prøvetakingsrapporten som sier dette. En konklusjon vil de få tilsendt senere i januar.

– Det var ikke noe marin leire under myra, men grus og fast berg. Nå har vi fått inn de data som hadde veldig avgjørende betydning for prosjektet.

Dyp myr

Haakonsen sier at forslaget vil bli tatt opp til formannskapet, og at de vil bestemme om man skal sette i gang en reguleringsplanprosess.

– Det vi har gjort hittil var å gjøre forundersøkelser for å se om det var hensiktsmessig å gå videre til en reguleringsplanprosess.

– Det er ikke bestemt hvilke boliger vi ønsker bygd der. Om det er snakk om eneboliger eller vertikaldelte boliger må vi se på senere. Planen, og det vi ønsker og foreslår, er at kommunen gjør ferdig feltet selv. Det vil si at vi vil lage vei, vann og kloakk klart, og deretter selge tomter, sier Haakonsen.

Ut fra målingene vet kommunen at myra er dyp, og at man blir nødt å fjerne en god del myr.

– Vi vil se i myrundersøkelsene våre for å finne ut hvor det er hensiktsmessig å ha boliger og veisystem. Myra er dypest der veien er i dag.

Rambøll boret også ned i berget for å sjekke bergkvaliteten, og den var god, ifølge Haakonsen. 

Kommunestyret har bestemt at det skal bygges ut for boliger fem områder i Hadsel. To områder er i Tømmervika, og ellers er det snakk om  et område på Sandnes og et på Melbu. Det siste er på Børøya.

– Vi satser på å bygge mer på arealer vi selv eier. Det er en av de viktigste oppgavene vi tar tak i i 2017. Vi vil gjøre flest mulig tomter byggeklar for folk, avslutter Haakonsen.