Utvidet fangst av rømt fisk

Nordlaks må utvide området for gjenfangst etter ørret-rømmingen i Vågan.
Nyheter

Nordlaks Oppdrett AS meldte tidligere i uka til Fiskeridirektoratet om rømming av regnbueørret ved deres lokalitet Storfjell i Vågan kommune i Nordland.

Dette skal ha skjedd under lasting av slaktefisk fra merd til brønnbåt.

Opptelling etter utslakt viser at det har rømt om lag 5.000 fisk med en snittvekt på 3.6 kg, skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding, der de skriver at Nordlaks har fått pålegg om å utvide området hvor de skal drive gjenfangsfiske.

Så langt er det fanget rundt 30 fisk.

Direktoratet ønsker at folk melder inn observasjoner til sin døgnåpne vaktsentral.