Mer fornøyd med barnehagene

Foreldrene til barna i barnehagene i Hadsel er mer fornøyd.

Gode resultater En foreldreundersøkelse viser at barnehagene har forbedret seg.  Foto: Arkivfoto

Nyheter

Hadsel kommune har gjennomført brukerundersøkelse for alle barnehagene i kommunen. 67 prosent av alle foresatte har svart gjennom den elektroniske portalen «Bedre kommune». Denne undersøkelsen har blitt også blitt gjennomført i 2012 og 2014.

Resultatet viser en forbedring på samtlige hovedgrupper i Hadsel kommune, som har et resultat over landsgjennomsnitt på alle tema.

Barnehagene scorer høyt på respektfull behandling av barn og foresatte, på tilgjengelighet og generelt fornøydhet. Hver barnehage skal nå analysere egne resultat, og i samarbeid med de foresatte bearbeide det de finner internt i barnehagen.