Stor økning i antall voldtektssaker

Torsdag la politimester i Nordland, Tone Vangen, frem sin oppsummering av 2016 i politidistriktet. Den viser en stor økning i antall seksualforbrytelser i Nordland.

Politimester i Nordland, Tone Vangen. (Arktivfoto) 

Nyheter

Torsdag formiddag kalte politimester Tone Vangen og visepolitimester Heidi Kløkstad inn til pressekonferanse for å oppsummere første år i nye Nordland politidistrikt. VOL sendte direkte fra pressekonferansen i Bodø.

- Det har vært et spesielt år for politiet, da vi står i en stor omstilling, men jeg håper ikke publikum har merket så mye til det, sa politimester Tone Vangen da hun innledet møtet.

Antall anmeldelser ned

Kriminalitetsstatistikken viser at antall anmeldelser i landet, også i Nordland, går ned, og har gjort det over flere år. I Nordland var det i fjor nesten 1400 færre straffesaker enn året før. Tydeligst er nedgangen i vinnings- og narkotikakriminalitet. Bekymringsfullt er det likevel at politidistriktet i fjor hadde en stor økning i seksuallovbrudd.

- Selv om antall anmeldelser går ned kjenner vi ikke på at vi får mindre å gjøre, fordi de alvorlige og komplekse sakene blir det ikke færre av. I 2016 hadde vi en økning i saker som involverer seksuelle overgrep på mer enn 50 prosent. Dette er svært krevende saker, som prioriteres høyt, sa Vangen og la til at i halvparten av disse sakene er det barn involvert. 

Politiet frykter store mørketall for seksualforbrytelser.

- Dessverre har vi fremdeles grunn til å tro at mørketallene knyttet til disse sakene er store. Denne bekymringen knytter seg særlig til saker som handler om seksuell omgang og voldtekt av barn under 14 år, hvor vi ikke har hatt en tilsvarende økning i antall saker, sa politimesteren.

Økning i Bø og Sortland

Politiet i Nordland oppklarte 65 prosent av sakene i 2016. Landsgjennomsnittet ligger på 53,5 prosent.  

- Det gjennomgående trenden er at kriminaliteten går ned i de fleste kommunene i Nordland, men Tysfjord og Værøy peker seg ut, sa visepolitimester Heidi Kløkstad. I Tysfjord har opprullingen av en rekke overgrepssaker preget statistikken, men her er det også økning i annen kriminalitet. I Værøy har det også vært en stor økning i antall saker, noe som henger sammen med en stor narkotikaaksjon under en festival i fjor sommer.

I Vesterålen har Bø og Sortland hatt en økning i antall anmeldte saker, mens det har vært en nedgang i resten av kommunen i regionen.

Antall anmeldte saker i Vesterålen:

Kommune201420152016Endring siste år
Øksnes 207219165-24,7 %
Sortland5384744862,5 %
Hadsel286278190-31 %
Lødingen857648-36,8 %
81698218,8 %

Bruker mer tid enn landssnittet

Kløkstad sier at nedgangen i narkotikasaker i stor grad gjenspeiler aktiviteten politiet legger inn selv, da det kommer få anmeldelser på dette feltet fra andre enn politiet selv og tollvesen.

- Økt prioritering av saker som omhandler vold, sedelighet og overgrep mot barn i den senere tid har begrenset politiets aktivitet og innsats innenfor dette området, sier Vangen og Kløkstad.

Når det kommer til saksbehandlingstid bruker politiet i Nordland lengre tid enn landssnittet.

- Vi bruker i snitt 100 dager på en sak. Positiv er det likevel at vi har klart å få tida noe ned når det gjelder de mest alvorlige sakene. Overgrepssaker brukte vi 109 dager på i snitt i fjor, for to år siden var tallet over 200 dager, så det går riktig vei, sa Kløkstad.

Politiet har krav om at minimum 80 prosent av alle hasteoppdrag i Nordland skal responderes på innen gitte frister. Her sier politimesteren at Nordland var godt innenfor kravene i 2016.