Betydelig snøskredfare

De siste dagers snøfall har ført til at snøskredfaren har økt i Vesterålen.
Nyheter

I dag, lørdag, er risikoen satt til farenivå tre, eller betydelig, som det heter på fagspråket. Det betyr at det snøskredfaren er forholdsvis stor.

-  I Vesterålen vil det trolig fortsette å holde seg kaldt og tidligere dagers skredproblem med tørre flakskred i S-Ø-vendte leformasjoner, vil være mest fremtredende.  Sannsynligheten for å løse ut skred på et tidligere aktivt svakt lag med kantkorn er redusert, etter all uværet. Men det kan ikke utelukkes, står det å lese på snøskredvarslinga på varsom.no

Våte flakskred

Såkalte våte flakskred oppstår ofte i områder med løssnø og ellers i utløpsområder når snøoverflaten blir våt. Ifølge varsom.no bør man derfor unngå å ferdes i slike områder under de nevnte værforholdene.

- Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng. Skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger, er et av rådene man finner på varsom.no

Fem nivå

Faregradsskalaen i forbindelse med snøskred, er delt opp i fem nivå, fra en til fem. Nivåene blir karakterisert som liten, moderat, betydelig, stor og meget stor, der sistnevne beskrivelse er identisk med farenivå fem. Nivå tre, som altså betyr betydelig skredfare, innebærer at forholdene generelt er ustabile. Det er mulig å utløse et snøskred selv ved en liten tilleggsbelastning i brattheng. Under spesielle forhold kan det forekomme noen middels store og enkelte store, naturlig utløste skred.