Vil ha hjertesenter i Bodø

Nordland Høyre mener at det bør etableres et såkalt PCI-senter ved Nordlandssykehuset Bodø for hjerteinfarktpasienter.

Illustrasjonsfoto: Morten Holm / NTB scanpix 

Nyheter

Nordland Høyre er opptatt av at etablering av et PCI- senter i Bodø og mener det vil gi et stort antall Nordlandspasienter et bedre og raskere helsetilbud enn dagens situasjon, som innebærer at de flys til Tromsø.


Krever at Helse Nord oppretter hjertesenter i Bodø

Nesten 600 akutte hjertepasienter fraktes fra Nordland til Tromsø hvert år, viser nye tall. Nordland legeforening mener det ikke er holdbart.

 

- Nordland Høyre mener det er urimelig at det skal ta mer enn ti timer før Bodø-pasienter får behandling. Enda verre stilt er pasienter fra andre deler av Nordland fylke, skriver partiet i en pressemelding.

- Forskjellsbehandling

De mener at dagens situasjon er uholdbar.

- Etter Nordland Høyres oppfatning er det en forskjellsbehandling innenfor helsetjenesten som ikke kan fortsette.  For pasienter fra Tromsø - innenfor samme helseregion, tar det til sammenlikning 90 minutter, heter det i pressemeldingen.

Kontaktet Bent Høie

Med bakgrunn i høringsuttalelsen har Nordland Høyre oppfordret styret i Helse Nord om å opprette et PCI-senter i Bodø for Nordland, som det foreløpig eneste partiet i fylket. De har også tatt kontakt med helseminister Bent Høie for å gjøre han kjent med høringsuttalelsen og for å høre hans mening om saken.

- Selv om avgjørelsen fattes av styret i Helse Nord, er det viktig for oss at helseministeren er kjent med utfordringene og oppretter dialog med helse Nord om den uakseptable forskjellbehandling pasienter i Nordland opplever i behandling av hjerteinfarkt, står det å lese i pressemeldingen.