Mener at nytt oppdrettssystem kan bryte med grunnloven

Ifølge professor gir det nye regelverket grunneiere og fiskere små muligheter til å bli hørt.

Oppdrettsfisken står for to tredeler av eksportverdien. Illustrasjonsfoto: Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix 

Nyheter

Tirsdag i denne uken presenterte fiskeriminister Per Sandberg et nytt system for oppdrettere. Det innebærer at produksjonsområder deles inn etter «trafikklys» der grønt lys betyr at vekst bør tillates og gult at produksjonsnivået bør fryses. Rødt innebærer at produksjonsnivået skal reduseres.

Mange miljøforhold

Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt:

- Alle aktører skal kunne få anledning til å drive i to produksjonsområder

Det nye vekstsystemet i havbruksnæringen er nå vedtatt, og Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt at alle aktører skal kunne få anledning til å drive i to produksjonsområder.


Forskningsprofessor ved Fridtjof Nansens Institutt og ved institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Ole Kristian Fauchald, mener at det nye systemet skaper vansker, skriver NRK Trøndelag.

– Det er mange forskjellige miljøforhold ved laksenæringen. At man plukker ut kun ett av disse problemene til å bestemme næringsutviklingen er vanskelig å forsvare ut ifra de forskjellige trusler mot nærmiljø og litt bredere ut i miljøet som oppdrettsnæringen representerer, sier Fauchald til NRK Trøndelag.

Kan bli grunnlovsstridig

I en rapport konkluderer professoren at det først og fremst er grunneiere i elver som påvirkes. Han understreker at kystområdene hvor det drives oppdrett kan sammenlignes med en statsallmenning, der alle har bruksrett. Men ifølge professoren har de som står utenfor myndighetene få påvirkningsmuligheter. En faktor han tror kan bli problematisk, er at det nye systemet ikke tar utgangspunkt i hvordan villaksen har det og utelukker ikke situasjoner hvor det kan bli søksmål.

– Man kan jo tenke seg et søksmål i forbindelse med at man begynner å utvide produksjonskapasiteten i visse områder hvor det er veldig sensitivt for villaksen. Da vil man kunne tenke seg et søksmål fra dem som måtte ha spesielle interesser i villaksen i de områdene som blir truet eller generelt fra en eller flere miljøorganisasjoner, sier Fauchald til NRK Trøndelag.