Fire ordførere er enig med Helga, Solsvik mener Ap skaper usikkerhet

– En fordel med ekteskap er at begge parter vil inngå det

Ordførerne i Vesterålen er stor sett enige med Ap sentralt. Unntaket er Andøy-ordfører Jonni Solsvik.

Regionrådet  

Nyheter

Helga Pedersen (Ap) kom mandag med en uttalelse om at kommuner som eventuelt blir tvangssammenslått vil få innvilget skilsmisse om Ap kommer til makta etter valget til høsten. Ordførerne i Vesterålen er enige på tvers av partitilhørighet.

­– Ap har vær veldig klar på at det skal være frivillighet som ligger til grunn for sammenslåing. Det er fint at de holder fast ved det nasjonalt, sier ordfører i Hadsel, Siv Dagny Aasvik.

Foreløpig er det ingen kommuner som har blitt tvangssammenslått, men Aasvik mener likevel uttalelsen er på sin plass.

– Regjeringen kan med et knapt flertall tvangssammenslå kommuner i år før valget. Derfor sier de sentralt i Ap at de kan gå inn å omgjøre det. Det handler om å vise respekt for lokaldemokratiet, sier hun før hun avslutter.

– Det er frivillighet som må ligge til grunn. Det har noe med hvor vellykket en slik sammenslåing eventuelt skal bli. En fordel med et ekteskap er at begge vil inngå det.

AP vil innvilge skilsmisse til tvangssammenslåtte kommuner.

Oslo (NTB): Arbeiderpartiet vil innvilge skilsmisse til kommuner som blir slått sammen med tvang om de vinner valget i år.

Høyre-Sture enig

Ordførerkollega Sture Pedersen i Bø, som er Høyre-mann, er enig.

– Uttalelsen fra Helga er i tråd med min holdning. Jeg har ikke vært imot reformen, men mot at noen skal tvinges i hop. På bakgrunn av dette høres det som Helga sier fornuftig ut, sier Pedersen og avslutter.

– Et ønske om sammenslåing må komme fra kommunen og grasrota selv om den skal bli velykket.

– Bortkastede ressurser

Ordfører i Sortland Tove Mette Bjørkmo er ikke overraskede enig med sine ordførerkolleger. Hun legger til at hele reformen har vært pengesløseri.

– Vi ser at vi og andre har vært gjennom folkeavstemminger og innbyggerundersøkelser. Se på en kommune som Steigen som har vært gjennom flere runder med avstemming. Det er brukt mange ressurser på dette. Har det skjedd noe? Nei, sier hun og fortsetter.

– Selv om innbyggerne får vite at de får mindre penger å rutte med ved å si nei til sammenslåing, sier de likevel nei. Det sier noe om at identiteten er viktigere. Samtidig mener jeg at folk ser at usikkerheten nå går på om kommunene får nok penger i overføringer for å levere et godt tjenestetilbud i dag. Jeg tror folk flest ikke har tro på argumentet at man vil få det bedre i større enheter.

Bjørkmo mener pengene heller burde brukes til å hjelpe kommunene.

– Hvorfor ikke bruke ressursene opp mot kommunene og hjelpe de til å finne ut av hvordan de skal kunne bruke ressursene på best mulig måte, spør hun.

– Rom for omgjøring

Øksnesordfører Karianne Bråthen (Ap) sier følgende på spørsmål om Pedersen-utsagnet.

– Jeg mener at kommuneereformen må skje gjennom frivillighet. Om det da er kommuner som blir tvangssammenslått, må det være rom for reversering av tvangsvedtaket dersom de kommunene dette gjelder selv tar initiativ til det.

Foreløpig er det som kjent ingen som er blitt tvangssammenslått. Faktisk ikke siden 60-tallet. Om uttalelsen fra Pedersen gjelder disse kommunene også, er heller uvisst.

– Vil gi kommunene veto-rett

Andøyordfører Jonni Solsvik mener signalene fra Ap er en endring av partiets kurs.

– Det har i stor grad vært enighet rundt prosessen for kommunereformen. Utgangspunktet har vært en frivillig linje. Det har det vært bred enighet om. Det har også vært enighet om at Stortinget kan gripe inn og bestemme sammenslåing i de få tilfellene der en kommune blokkerer for sammenslåing av flere kommuner. Her er nå Ap i ferd med å endre sin politikk, og det overrasker meg at de gjør det i en så stor og viktig sak, sier Solsvik.

– Usikkerhet

Han mener at det han kaller en kursendring fra Ap nå skaper usikkerhet rundt kommunereformen.

– Dersom muligheten for å reversere sammenslåing blir vedtatt under Aps landsmøte, er det mulighet for at det blir flertall i Stortinget for en slik linje. Dette vil skape usikkerhet i kommunene om hvordan man skal forholde seg til reformen. Dette vil også gi de kommunene dette gjelder, nærmest veto-rett til å stoppe en sammenslåing som ellers er fornuftig, sier Solsvik.

– Frivillighet

Solsvik er klar på at han fortsatt mener frivillighet er den beste løsningen.

– Frivillighet er den rette veien å gå, dersom ikke Stortinget skal sette seg ned og tegne kartet. Men nå skapes det usikkerhet, og dette er et nytt område der Ap har skiftet politikk, som de har gjort når det gjelder olje og gass, sier Solsvik.