Dom i Vesterålen tingrett:

Får bot, fengsel og lappløs fremtid etter ruskjøring og vold mot politiet

En mann fra Andøy er dømt for vold mot offentlig tjenestemann og kjøring i ruspåvirket tilstand.

  Foto: Sanna Drogset Børstad

Nyheter

I dommen kommer det frem at da mannen ble stoppet i kontroll etter mistanke om kjøring i ruspåvirket tilstand, skal han ha gått stilt seg kraftig til motverge mot politipatruljen som stoppet han ved å sparke og slå. Et av sparkene traff den ene betjenten i ryggen.

I tillegg sto han da tiltalt for selve kjøringen i rus og for å ha ferdes uvørent i trafikken. Promillen tatt av blodprøve to timer etter å ha blitt stoppet ble målt til 1.55.

Aktor la ned påstand om fem måneder i fengsel og 24.000 kroner i bot i tillegg til tap av førerkort i fem år og til betaling av saksomkostninger.

Forsvarsadvokaten la ned påstand om frifinnelse på ett av punktene og ellers at tiltalte skullle anses på mildest mulig måte.

Rettens vurdering

Tiltalte erkjente i retten at han hadde ført motorvogn i ruspåvirket tilstand. Han skal ha forklart at han etter å ha drukket tolv øl dagen i forveien, tok seg en tur i bilen. Kort tid etter skal han ha kjørt i grøfta.

Han sier videre han ikke husker detaljene fra det som skjedde under pågripelsen, men at han husker at det ble basketak.

Tiltalte forklarte i retten at han hadde kjørt i grøfta for å unngå reinsdyr som kom i veien. Ingen andre vitner har kunne bekrefte eller avkrefte disse påstandene.

Dommen

Basert på tiltaltes uttalelser og vitneutsagn fra de to politibetjentene kom retten frem til følgende dom.

Mannen ble frikjent for tiltalen til Vegtrafikkloven paragraf 31 jf. tredje ledd. Denne paragrafen omhandler om vi skriver det om til språk for oss vanlige mennesker, for å ha kjørt bil på en måte som utgjorde fare for andre eller til hinder for trafikken.

Han ble imidlertid dømt for de andre tiltalepunktene som var utøving av vold mot en offentlig tjenestemann (Straffeloven paragraf 155) og for å ha kjørt bil i ruspåvirket tilstand (Vegtrafikklovens paragraf 31 første ledd jf. annet ledd jf tredje ledd jf. fjerde ledd jf. paragraf 22 første ledd.)

Han ble for dette idømt fengsel i fem måneder og en bot på 24.000 kroner.

Mannen ble også fradømt å ha førerkort i fire år. Etter fire år må han avlegge ny førerprøve.

Ifølge domspapirene er ikke dommen forkynt ennå.